Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi tulevan vuoden budjetin ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmat maanantain kokouksessaan. Tulossa olevista isoista investoinneista näytti vallitsevan niin suuri yksimielisyys, etteivät valtuutetut juurikaan innostuneet sanan säilää heiluttelemaan.

Kahtena seuraavana vuonna kunta investoi reilulla kuudella miljoonalla sote-rakentamiseen, kuten Sakuko-osastoon sekä hammashuollon ja ruokapalveluiden rakennukseen. Budjetin tuloksen alijäämä on -474.000 euroa ja vuosikatteen arvioidaan olevan 890.000 plussalle.

Investoinneissa nähtiin ainoastaan äänestys Terapiapuiston 12.500 euron määrärahasta, joka siirrettiin vuodelle 2022. Tätä esitti Keijo Suomalainen (sd.) ja kannatti Iiris Ilmonen (kok.).

– Siirretään se odottamaan, että Sakuko-osasto valmistuu, niin tiedämme tarkemmin mitä pitäisi suunnitella Terapiapuiston suhteen. Sen hinnaksi on kuitenkin heitetty sellainen arvio kuin 200.000 euroa, perusteli Suomalainen.

Äänin 12–10 määräraha päätettiin siirtää. Ilmonen myös esitti investointien osalta, että investointiohjelmaa muutetaan siten, etteivät sote-investoinnit ylitä viiden miljoonan euron kokonaisrajaa. Esitystä ei kannatettu. Ilmonen kertoi jättävänsä eriävän mielipiteen asiasta. Muutoin talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toinen äänestys koettiin kunnanvaltuuston valtuutettujen lukumäärästä päätettäessä. Valtuuston koko on ollut 25 valtuutettua, mutta nyt Joutsassa haluttiin pienentää lukumäärä 23 henkeen. Näin kävikin, vaikka Saku Kaistinen (ps.) esitti, että valtuuston koko pidetään ennallaan.

– Nykyinen paikkaluku mahdollistaa helpommin sen, että myös sivukyliltä saadaan valtuutettuja läpi valtuustoon päättäjiksi. Lukumäärän pienentäminen heikentää kunnallisdemokratian toteutumista, totesi Kaistinen.

Esitystä kannatti Matti Kallioinen (kd.). Äänestyksen jälkeen äänin 17–5 päätettiin valtuuston kooksi 23 valtuutettua.

Kunnanvaltuusto vahvisti lisäksi kunnanhallituksen päätöksen Keski-Suomen liiton perussopimuksen muuttamisesta.

Janne Airaksinen

Tiivistelmä valtuuston kokouksen ryhmäpuheenvuoroista budjettiin liittyen

Suomen Keskusta, Niilo Peltonen:

– Alkuvuoden 2020 kunnan talouden ylijäämäodotukset kääntyivät syksyä kohti mentäessä alijäämäisiksi. Varsinkin perusturvan kulujen kasvupaineet ovat merkittävät, ja ne on nyt huomioitu budjetin laadinnassa. Talousarvion voisi nimetä Joutsa taistelee tulevaisuutensa puolesta -budjetiksi.

– Vuoden 2021 toiminnassa pitää riisua kaikki kuorrutus ja keskittyä olennaiseen sekä viedä kunnialla loppuun suunnitellut investoinnit, jotka onnistuvat ainoastaan yhteistyöllä, ei nokittelemalla. Uusilla nykyaikaisilla tiloilla varmistetaan palveluiden säilyminen Joutsassa. Perusturvan tukeminen kaikin keinoin niin suunnittelussa kuin arjen työssä on selkeä painopiste. Kulujen huomattava kasvu perusturvassa on saatava siedettävälle tasolle.

Kansallinen Kokoomus, Iiris Ilmonen:

– Numerot puhuvat omaa kieltään. Tilinpäätöksen 2019 mukaan kunnan lainat olivat 12,5 miljoonaa euroa. Lainakanta 31.12.2022 on 22.610.000, josta lyhytaikaista lainaa on 13.780.000 miljoonaa. Vuonna 2019 pystyimme vuosikatteella kattamaan ainoastaan 56,6 prosenttia poistoista. Kuluvana vuonna olemme suunnitelleet tekevämme kiinteistöinvestointeja ja rakentamaan yhdyskuntatekniikkaa 5,7 miljoonalla. Tiedämme osassa investoinneissa kustannusarvion pettäneen, kuten esimerkiksi keskusparkkipaikan osalta, jonka piti maksaa 90.000 euroa, mutta loppulasku olikin yli 140.000 e.

– Sote-keskuksen hintalappu oli 11.11. mennessä 4.927.995,81 euroa, mikä lie loppuhinta? Vuoden 2021 investointilistakaan ei näytä säästeliäältä, joten näihin lukuihin perustuen olisi mielenkiintoista tietää, kuinka monta prosenttia poistoista pystymme kattamaan 2021 lopussa?

SDP, Leo Niinikoski:

– Lautakuntakierroksilla on jouduttu tekemään eri asteisia säätöjä, teknisessä lautakunnassa ja hyvinvointi ja sivistyslautakunnassa vähemmän, mutta perusturvalautakunnassa enemmänkin. Vielä viimeisessä kunnanhallituksessa perusturvan talousarvioesityksestä poistettiin 300.000 euroa. Säätötoimien tuloksena on alijäämä saatu puserrettua siedettävään alle 0,5 miljoonaan euroon.

– SDP:n valtuustoryhmää huolestuttaa edelleen perusturvan talousarvio ja erityisesti vanhusten asumispalvelujen kustannukset. Ne ovat viime vuosien aikana kasvaneet voimallisesti, erityisesti asumisen ostopalvelujen osalta. Nykyinen asumisen ostopalvelujen järjestelmä on tullut tiensä päähän. Tai Joutsa. On selvää, että kaikki ikäihmiset on hoidettava laadullisesti hyvin ja oikea-aikaisesti. Kustannusten nousulle on kuitenkin löydettävä ratkaisu.

Perussuomalaiset, Jussi Lehtonen:

– Taloudellisesti tilanne on vielä täällä Joutsassa ollut hallinnassa, mutta pahin rytinä on vasta edessä. Korona tuo lisää epävarmuutta kuntatalouden tilanteeseen ja pitää ennakoitavuuden vaikeana. Väki vähenee kunnassamme, palkkamenot ennemminkin kasvavat. Tähän varmasti vaikuttanee kuntalaisten ikärakenne, mutta on syytä alkaa tutkiskelemaan, olisiko meillä mahdollisuus pienentää kuntaorganisaatiota.

– Jotta saisimme Joutsan pysymään houkuttelevana paikkana asua, on pystyttävä pitämään veroprosentti maltillisena, siksi veronkorotukset eivät saa olla se helppo tie talouden tasapainottamisessa. Se on se viimeinen konsti. Kuntastrategian seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää talousarvion laadinnassa. Siellä on erittäin tärkeä maininta: Luomme yrittäjille mahdollisuuden menestyä. Toivottavasti emme siis strategian vastaisesti kuule uutisia paikallisten yritysten sivuuttamisesta hankinnoissa, ja pyrimme myös tekemään laskelmia tarpeellisista ja kannattavista ulkoistuksista.

Kristillisdemokraatit, Matti Kallioinen:

– Ilman koronaakin budjetin laatiminen tänä aikana on varmuudella ollut enemmän kuin haasteellista. Tätä taustaa vasten katsottuna on päästy yllättävän hyvään lopputulokseen.

Perusopetuksen kotikuntakorvaussumma on melkoinen, yli 300.000 euroa. Siitä kaiketi suurin osa maksetaan Toivakalle? Johtuu Rutalahden lapsista, jotka menetimme vuosia sitten Toivakalle. Voiko tilannetta mitenkään korjata jatkossa?

– Toinen yksityiskohta ovat yksityistieavustukset, joista kannoin huolta syksyllä valtuustoseminaarissa, kun oli joitain kaavailuja niiden poistamiseksi. On ilahduttavaa, että ne löytyvät ensi vuoden talousarviosta. On tärkeää, että kunta näin huomioi yksityisteiden varsilla asuvat.

Vihreät, Lea-Elina Nikkilä:

– Viime vuonna hyväksytyssä investointisuunnitelmassa vuodelle 2021 oli arvioitu menoja 2,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 1,9 M€. Nyt päätettävässä talousarviossa investoinnit ovat nousseet ensi vuodelle 3,9 M€ ja vuodelle 2022 suunnitelma on 4,2 M€. Pidän valitettavana, että näinkin lyhyen tähtäimen investointeja, jotka ovat olleet koko valtuustokauden tiedossa, ei ole osattu tämän paremmin budjetoida. Sinänsä investointien tarpeellisuutta en kiistä.

– Minusta kuitenkin investointeja ja velkaa suurempi huolenaihe Joutsassa on väestökehitys, joka on edelleen miinusmerkkistä myös nettomuuton osalta. Hyvät palvelumme tarvitsevat käyttäjien lisäksi maksajia. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat oikeansuuntaisia. Sote-uudistuksen toteutuminen tulee mitä ilmeisemmin muuttamaan ratkaisevasti tilannetta jo lähivuosina.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan kunnanvaltuusto kokoontui koulukeskuksen auditoriossa maanantai-iltana.

Tagged with →