Ensimmäistä koronarokote-erää odotetaan saapuvaksi myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle (KSSHP) alueelle tammikuun loppupuolella. Sen priorisoinnissa tullaan seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) valtakunnallisia linjauksia. Ensimmäiset rokotteet annetaan nyt tiedossa olevan ohjeistuksen mukaan koronapotilaiden kanssa työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille ja hoivakotien henkilöstölle, joilla on suurin riski saada koronatartunta tai levittää sitä riskiryhmiin.

Suunnitelmaa perustellaan sillä, että jakamalla rokotukset ensin kriittiselle hoitohenkilöstölle turvataan terveydenhuollon kantokyky epidemian aikana sekä estetään koronaviruksen leviäminen terveydenhoidon yksiköissä. Tämän jälkeen rokotuksia aletaan antaa suunnitelmien mukaan muille väestöryhmille.

KSSHP:n alueelle perustettu ”Koronarokotenyrkki” vastaa alueensa koronarokotteiden organisoinnista. Koronarokotenyrkki kokoontui 15.12. ensimmäistä kertaa ja sen jäsenistöön kuuluu sairaanhoitopiirin edustajien lisäksi myös maakunnan tartuntataudeista vastaavia lääkäreitä. Työryhmän puheenjohtajana toimii KSSHP:n vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva.

Koronarokotenyrkin tehtävänä on suunnitella ja koordinoida rokotusten järjestäminen alueellisesti sekä linjata rokotusten eteneminen sairaanhoitopiirin alueella. Linjaus tehdään yhteisten valtakunnallisten kriteereiden perusteella. Kriteereistä vastaavat THL ja STM.

Tavoitteena on, että ensi vuoden aikana keskiseen Suomeen saataisiin mahdollisimman laaja rokotekattavuus.

Janne Airaksinen

Tagged with →