Joutsan kunnanhallitus päätti lokakuussa hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan päätöksen vastaisesti, että kunta liittyy kirjastoaineiston hankintarenkaaseen. Käytännössä päätös tarkoitti sitä, että hankintoja ei enää tehdä paikallisesta kirjakaupasta.

Kunnanhallituksen esityslistasta saa sen käsityksen, että hankintarenkaaseen liittyminen oli kunnalle ainut vaihtoehto, koska hankintasopimus tehdään neljäksi vuodeksi ja tällöin hankinta ylittää hankintalain kynnysarvon.

Mikäli hankintaa olisi tarkasteltu esimerkiksi kahden vuoden sopimuksena, ei kynnysarvo olisi ylittynyt ja paikallinen kirjakauppa olisi voitu pitää mukana hankinnoissa.

Suomen Yrittäjät ja Kirjakauppaliitto ovat äskettäin antaneet lausunnon liittyen oppimateriaalihankintoihin. Liitot vaativat, että mikäli oppiaineiston arvo ylittää kilpailutuksen kynnysarvon 60.000 euroa, kuntien pitää kilpailuttaa opiskeluaineisto niin, että erikokoiset yritykset voivat pärjätä kilpailussa. Yhtenä keinona tässä liitot pitävät hankintojen jakamista osiin.

Suomen yrittäjäjärjestön mielestä siis hankintoja voitaisiin jakaa siten, että paikalliset yritykset voitaisiin pitää mukana.

Eikö kirjaston hankintojen kohdalla olisi ollut mahdollista, että kunta olisi päättänyt tehdä hankinnan esimerkiksi yhden tai kahden vuoden sopimuksella, jolloin hankintalain kansallinen kynnysarvo ei olisi ylittynyt, Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen?

– Hankintalain 30 § kertoo hankinnan arvon määrittämisen: ”toistaiseksi voimassa olevissa tai yli 48 kuukautta voimassa olevissa hankintasopimuksissa kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48”. Hankintalain 31 §: ”Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin tämän lain säännösten soveltamisen välttämiseksi.” Ei tuossa kirjastohankinnassa ole perustetta lyhyelle sopimuskaudelle, kun ei kirjaston osalta ole tehty päätöstä esimerkiksi, että se lakkautettaisiin kahden vuoden päästä, jolloin lyhyempi sopimuskausi olisi perusteltu, sanoo Hokkanen.

Oliko tässä tapauksessa välttämätöntä liittyä hankintarenkaaseen, Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Veli Puttonen?

– Tuntematta tarkkaan mitä Suomen hallitus ja eduskunta on kirjaston kirjojen hankinnoista päättänyt, ei mielestäni hankintarenkaaseen ole pakko kuulua. Kyseessä ovat säästötavoitteet, joiden seurauksena kirjakauppa sulkenee ovensa, arvioi Puttonen.

Markku Parkkonen

Tagged with →