Joutsan seurakunta on parhaillaan muodostamassa näkemystään uudesta strategiastaan, jota on jo valmisteltu pari vuotta ja joka päässee hyväksymisvaiheeseen ensi vuoden alussa.

Tämä tulevaisuussuunnitelmaksikin nimetyn strategian toimintamalli olisi ollut mahdollista jo hyväksyä 19.11. pidetyssä kirkkoneuvostossa. Käytyjen keskustelujen perusteella asia kuitenkin palautettiin uudelleen erillisen työryhmän valmisteltavaksi. Työryhmän jäsenet ilmoitetaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 9.12. Kirkkoneuvoston jäsenet esittävät työryhmän jäsenet. Työryhmään kuuluu kaksi jäsentä Joutsasta ja yksi Luhangasta ja yksi Leivonmäeltä.

Uutta strategiaa luodaan paineissa, jotka ovat kuin pienoiskuva koko kirkon tilanteesta. Jäsenmäärä ja taloudelliset resurssit heikkenevät, mikä puolestaan vie edellytyksiä perinteisiltä toimintamalleilta. Tapoja toimia uudella tyylillä on siten keksittävä.

Tässä Joutsan seurakunta tukeutuu Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelmaan, johon on viitattu myös kirkkoherra Tuula Leppämäen katsauksessa talousarvioon liittyen. Hiippakunnan haasteita ovat seurakuntien resurssien väheneminen, väestön keskittyminen maakuntakeskuksiin ja maaseudun taantuminen.

Siksi keskeisiksi tehtäviksi ja kehityshankkeiksi vuosiksi 2020–2022 on hiippakunnassa nähty seurakuntien aktiivinen tukeminen muutoksessa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että seurakuntien rakenteet tukevat perustehtävää ja että seurakunnat sopeuttavat taloutensa ja toimintansa toimintaympäristön realiteetteihin. Myös kokeilukulttuurin on lisäännyttävä seurakunnissa. Itse tuomiokapituli aikoo niin ikään sopeuttaa toimintaansa resurssien muuttuessa.

Kirkkoherra Leppämäki on yhdessä työyhteisön kanssa valmistellut kolme erilaista toimintamallia, joista yksi tulisi valita tulevaisuussuunnitelman toimintamalliksi. Päätösesityksenä kirkkoneuvostossa oli malli 3, jota kuitenkaan ei marraskuun kokouksessa hyväksytty, vaan kokonaisuus palautettiin vielä uudelleen valmisteltavaksi.

Tulevaisuussuunnitelmaa ovat olleet ohjaamassa Ulla-Maija Harju (Mikkelin hiippakunnan hiippakuntasihteeri 31.12.2019 asti ja kirkkohallituksen asiantuntijat Helena Tuominen ja Ulla Tuovinen.

Materiaaleista kuultaa läpi, että henkisellä tasolla kappeliseurakuntien rooli on kokoaan isompi tällä hetkellä. Vaikka Leivonmäen ja Luhangan seurakunnat ovat sulautuneet Joutsan seurakunnaksi jo vuosia sitten, kappeliseurakunnat jatkavat niiden vahvana perillisenä, myös hallinnollisesti. Heikentyneiden resurssien vuoksi hallinnon pyörittäminen sitoo kuitenkin papiston ja muun henkilökunnan työaikaa, minkä taas koetaan olevan poissa seurakunnan perustehtävästä hengellisestä työstä.

Tätä kuvaa marraskuun kirkkoneuvoston pöytäkirjassa kohta, jossa kuvataan päättäjien ja työyhteisön lokakuun tapaamista. Siellä on arvioitu malli 3:sta, että sen kautta: ”seurakunnasta tulee yhtenäisempi, ollaan enemmän yhtä seurakuntaa”.

Janne Airaksinen

Kolme eri valmista toimintamallia – joku näistä ohjaa Joutsan seurakunnan tulevaisuutta

Seurakunnassa on valmisteilla uusi tulevaisuussuunnitelma, joka valmistunee vuoden 2021 alussa. Seuraavassa käydään kaikki kolme läpi.

Toimintamalli 1:

– Kappelineuvostot edelleenkin edistävät kappelin alueen hengellistä elämää.

– Vain Joutsan alueella hengellistä työtä edistävät työryhmät (kasvatus, lähetys, diakonia ja jumalanpalvelus – aikuistyö).

– Kirkkoherra yhdessä työntekijäkokouksen kanssa valitsee jäsenet työryhmiin.

– Kerran kuukaudessa pidetään Joutsassa iltakirkko, josta vastaa nuori seurakunta. Se korvaa Joutsan kirkon klo 10 jumalanpalveluksen. Messu on joko Luhangassa tai Leivonmäellä klo 13.

– Luhangan ja Leivonmäen toinen jumalanpalvelus toteutetaan paikallisin resurssein.

– Kesäloma-aikana vain yksi jumalanpalvelus/koko seurakunta/su (Jou, Luh, Lei). Se striimataan.

– Joutsan ja Leivonmäen kirkkokuorot lakkautetaan ja perustetaan yksi koko seurakunnan kirkkokuoro.

Voimassa olevaan malliin verrattuna toiminnan suunnittelun päällekkäisyys vähenee, mutta yhteisöllisyys kärsii, sillä kolmea pientä aluetta 3500 hengen yhteisössä pidetään tarpeettomana. Talouden näkökulmasta jumalanpalvelusten vähentäminen kesällä ja vain yksi kirkkokuoro tuovat säästöä henkilöstökuluissa, sillä toisen kirkkokuoron kustannukset vuositasolla ovat yli 10.000 euroa.

Toimintamalli 2:

– Kirkkopiirit suunnittelevat Luhangan ja Leivonmäen toimintaa. Kirkkoneuvosto perustaa kirkkopiirit ja antaa kokoontumisohjeet.

– Vain Joutsan alueella hengellistä työtä edistävät vastuuryhmät.

– Kirkkoherra yhdessä työntekijäkokouksen kanssa valitsee jäsenet työryhmiin.

– Kerran kuukaudessa pidetään Joutsassa iltakirkko, josta vastaa nuori seurakunta. Se korvaa Joutsan kirkon klo 10 jumalanpalveluksen. Messu on joko Luhangassa tai Leivonmäellä klo 13.

– Luhangan ja Leivonmäen toinen jumalanpalvelus toteutetaan paikallisin resurssein.

– Kesäloma-aikana vain yksi jumalanpalvelus/koko seurakunta/su (Jou, Luh, Lei). Se striimataan.

– Joutsan ja Leivonmäen kirkkokuorot lakkautetaan ja perustetaan yksi koko seurakunnan kirkkokuoro.

Nykyiseen malliin verrattuna kirkkopiirit keventävät hallintoa ja vähentävät byrokratiaa. Siksi työyhteisön aikaa jää enemmän perustehtävään, erityisesti papistolla.

Työkokoukset koordinoivat toimintaa koko seurakunnan alueella, koska samat työntekijät palvelevat koko seurakuntaa. Työkokouksen aikaa kuluu tasapuolisuden valvomiseen ja toimintaodotusten koordinoimiseen pelkän kehittämisen sijaan.

Talouden näkökulmasta jumalanpalvelusten vähentäminen kesällä ja vain yksi kirkkokuoro tuovat mallissa 1 kerrotut säästöt.

Toimintamalli 3:

– Koko seurakunnan alueella edistävät hengellistä työtä vastuuryhmät (kasvatus, lähetys, diakonia ja jumalanpalvelus-aikuistyö), joihin valitaan edustajat Joutsasta, Luhangasta ja Leivonmäeltä.

– Kerran kuukaudessa pidetään Joutsassa iltakirkko, josta vastaa nuori seurakunta. Se korvaa Joutsan kirkon klo 10 jumalanpalveluksen. Messu on joko Luhangassa tai Leivonmäellä klo 13.

– Luhangassa ja Leivonmäellä 2 jumalanpalvelusta/kuukausi.

– Joutsan ja Leivonmäen kirkkokuorot lakkautetaan ja perustetaan yksi koko seurakunnan kirkkokuoro.

Janne Airaksinen

Tagged with →