Joutsan kirkkovaltuusto kokoontui keskiviikkona tärkeimpänä asiakohtanaan tulevan vuoden budjetin ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman hyväksyminen.

Hyväksymisen yhteydessä käydyssä keskustelussa painotettiin kiinteistöselvityksen tekemisen tärkeyttä seuraavan vuoden aikana. Myös uusi strategia tulee saamaan päivänvalon.

Tulopuolella tärkeänä nähtiin loma-asuntotonttien myynnin onnistuminen ja kirkollisveron korottaminen. Viimeksi mainittu tuo seurakunnan kassaan lisää 40.000 euroa. Yksi lisätulo on sekin, että kirkkovaltuutetut ovat luopuneet kokouspalkkioistaan reilun viiden tuhannen eurolla. Koronaepidemia ei kuitenkaan ole toistaiseksi vaikuttanut kirkollisverotuloihin mitenkään, vaikka vielä keväällä toisin arvioitiin.

Investoinneissa tulee mahdollisesti eteen 16.000 euron urkuhuolto Joutsan kirkkoon, mutta siitä päätetään myöhemmin. Vuosikate arvioidaan olevan ylijäämäinen 197.911 euroa ja tilikauden ylijäämäksi tulisi 129.491 euroa. Tulokseen vaikuttaa talousarviossa huomioidut tonttien määräala kaupat netto 130.000 euroa.

Kirkkovaltuustossa kuultiin ainakin pari puheenvuoroa, jossa talouden korjaaminen nähtiin välttämättömäksi, sillä seurakunta on plussalla vain kiinteistöjen myynnin ansiosta. Pirjo Olkkonen piti selviönä, että samanlaisia resursseja ei voi olla käytettävissä toimintaan seurakunnan jäsenmäärän ja sitä kautta tulojen pienentymisen kautta.

– Tähän ei ole herätty tarpeeksi ajoissa ja nyt joudutaan tekemään nopeita ja aika kipeitäkin ratkaisuja, jotta seurakunta pysyy niin sanotusti hengissä. Emme voi jatkossa elää myymällä omaisuutta, vaan menot täytyy olla suhteutettuna tuloihin, kiteytti Olkkonen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Jyväskylän rovastikunnan yhteistyösopimuksen. Joutsan seurakunta siirrettiin 1.1.2020 alkaen Lapuan hiippakuntaan ja Jyväskylän rovastikuntaan. Jyväskylän rovastikunnan seurakunnat ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen vuonna 2007.  Rovastikunnan toimikunnat antavat tukea pienen seurakunnan työaloille (lapsityö, nuorisotyö, lähetys ja diakonia) ja rovastikunta tukee muutoinkin seurakuntien välistä yhteistyötä. Myös hiippakunnan alueellinen keskusrekisterisopimus sai siunauksen.

Samoin hyväksyttiin tämän vuoden talousarvion määrärahojen ylityksiä ja tuloarvion alituksia. Esimerkiksi Pekkasten leirikeskuksesta on jäänyt vuokratuloja saamatta koronan aiheuttamien peruutusten vuoksi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Teuvo Jaakkola avaa kokousta hallintojohtaja Heikki Kankaan valmistautuessa pitämään pöytäkirjaa.

Tagged with →