Luhangan sivistyslautakunta on päättänyt palkita Luhangan vuoden 2020 sivistystoimen palkinnolla metsästysseura Sarvan Erä ry:n. Palkitsemisen perusteena ovat seuran aktiivinen ja oma-aloitteinen Tammijärven ja Erä-Iitin välisen latupohjan ja reitillä olevan kodan kunnossapito, laavujen puuhuolto sekä grillien huolto. Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa.

Palkitsemistilaisuus järjestetään ensi tammikuun loppupuolella Luhangan kylätalolla, mikäli koronatilanne sallii tilaisuuden järjestämisen.

Sivistystoimen palkintoa on jaettu Luhangassa vuodesta 2004 vuosittain joko yhdelle tai useammalle sivistyksen, kulttuurin tai vapaa-ajan saralle kunnostautuneelle kuntalaiselle.

Tarja Kuikka