Aikanaan paljon puhetta herättäneet haja-asutusalueiden jätevesimääräykset ovat olleet voimassa jo monta vuotta. Lainsäädännön siirtymäaikakin päättyi reilu vuosi sitten eli 31.10.2019.

Jätevesimääräykset eivät kosketa sellaisia rantamökkejä, joissa on kantovesi ja kuivakäymälä. Muilla rannalla sijaitsevilla vapaa-ajanasunnoilla – ja tietysti myös vakituisilla asunnoilla – jätevesijärjestelmän pitäisi olla nyt määräysten mukainen.

Luhangan ja Joutsan kuntien ympäristötarkastajan Marika Masalin-Weijon mukaan alueella on edelleen kiinteistöjä, joilla jätevesijärjestelmät eivät ole määräysten mukaisia. Kunta ei kuitenkaan järjestelmällisesti seuraa määräysten noudattamista.

– Pääasiassa ne tulevat kunnan tietoon vain silloin, kun rakennuslupaa haetaan. On myös mahdollista, että esimerkiksi naapuri epäilee järjestelmän toimivuutta ja ilmoittaa asiasta kuntaan, kertoo Masalin-Weijo.

Mikäli kunta saa tietoonsa epäilyn määräysten vastaisesta jätevesijärjestelmästä, kiinteistön omistajaan ollaan yhteydessä ja katsotaan arkistosta, mitä tietoja kiinteistöstä löytyy. Tarvittaessa tehdään tarkastuskäynti ja kehotetaan kiinteistönomistajaa hoitamaan asia.

Jätevesijärjestelmien korjausvelka näkyy myös joutsalaisen yrittäjän Kari Kivisaaren työpöydällä. Kivisaari kertoo tehneensä viimeisen vuoden aikana kymmenkunta jätevesisuunnitelmaa haja-asutusalueen kiinteistöille.

– Suurin osa niistä on ollut vanhojen kohteiden jätevesijärjestelmien uudistuksia. Monessa tapauksessa on mökkejä muutettu vakituisiksi asunnoiksi. Myös esimerkiksi mökkikauppojen yhteydessä usein uusi omistaja laittaa järjestelmät kuntoon, kertoo Kivisaari.

Imeytyskentän näkyvin osa ovat kentän tuuletusputket.

Mitään hyllystä otettavaa yleismallia ei jätevesijärjestelmille ole, vaan jokaiselle kiinteistölle suunnitellaan järjestelmät tapauskohtaisesti.

Yleinen ratkaisu on se, että wc-vedet johdetaan pullokaivoon ja muille vesille rakennetaan imeytyskenttä tai maasuodattamo. Joillain kiinteistöillä joudutaan kaikki vedet johtamaan pullokaivoon ja joissain tapauksissa joudutaan turvautumaan jopa omaan pienpuhdistamoon.

Koska suunnittelu on aina tapauskohtaista, ei jätevesijärjestelmän uusimiselle voi antaa kovin tarkkaa hintalappuakaan. Halvimmillaan uusiminen voi Kivisaaren mukaan maksaa noin 3.500 euroa, mutta hinta voi monessa tapauksessa nousta 10.000 euroonkin.

– Aina kun tehty suunnitelma, kannattaa pyytää järjestelmän rakentajalta kustannusarvio, jotta ei tule yllätyksiä, painottaa Kivisaari.

Markku Parkkonen

Info: Jätevesimääräykset

  • Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017.
  • Uudet määräykset tulivat voimaan 3.4.2017.
  • Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin.
  • Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.
  • Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, oli järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Lähde: vesiensuojelu.fi

Ylin kuva: Jätevesien imeytyskentässä niin sanotut harmaat vedet johdetaan ensin saostuskaivoon.

Tagged with →