Joutsan tekninen lautakunta korotti jätetaksoja torstain kokouksessaan. Käyttötalouden toteutuma jätehuollon osalta vuodelta 2019 on ollut pahoin alijäämäinen, jonka vuoksi talousarvioon on esitetty vuodelle 2021 toimintatuottojen nousua 41.000 euron verran. Toimintatuottojen muutos prosentteina on noin 45.

Korotusten jälkeen vakituisten asuntojen perusmaksu 33,50 e, alv 0 %. Maksu koskee omakoti-, kerros- ja rivitaloasuntoja. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on 22,30 e, alv 0 %. Entinen taksa on vakituisten asuntojen kohdalla 23,10 ja vapaa-ajan asunnoista 15,40 e. Taksa tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta 1.1.2021.

Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta.

Kyse on jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä ja hyötykäytöstä, neuvonnasta, tiedotuksesta ja valistuksesta sekä jätehuollon kehittämisestä. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Käytännön esimerkkeinä maksusta katetaan vaikkapa kunnan osuus S-Marketin kierrätyspisteen muovinkeräyspuristimen kuluista, vaarallisten jätteiden käsittely, silloin tällöin eteen tulevien hylättyjen autojen romutukset ja ilkivallan jälkien korjaukset.

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksut tulevat kaikille kiinteistöille, joilla on yksi tai useampia asuinhuoneistoja sekä vapaa-ajan asunnoille käyttötarkoituksesta huolimatta. Maksuvelvollisuus on sillä, joka on hallinnut kiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä.

Janne Airaksinen

Tagged with →