Hiljattain henkiin herätelty Luhangan Yrittäjät ry pyrkii edistämään kotipaikkakuntansa matkailua. Yhdistys järjesti viime viikolla yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin Luhangan matkailun edistämiseksi suunniteltua hanketta ja kuulosteltiin paikalla olleiden ajatuksia sen suhteen.

Tilaisuuden puhemiehenä toimineen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Aki Virtaniemen mukaan matkailijoita voitaisiin houkutella Luhankaan hankkeen turvin monella eri tapaa. Hän mainitsi esimerkiksi Nelostien, Ysitien ja Sysmäntien varteen laitettavat, kunnasta ja yritysten palveluista kertovat mainoskyltit sekä eri puolille Luhankaa pystytettävät karttamalliset infotaulut, joihin merkittäisiin kunnan ja kylttiin mukaan tahtovien tahojen palvelut. Jälkimmäisistä kylteistä tehtäisiin netti- ja paperiversiot, ja konkreettisista infotauluista ilmoiteltaisiin teiden varsilla ennakko-opastein.

Lisäksi Virtaniemi mainitsi Visit Luhanka -nettisivut, tapahtumien järjestämisen ja matkailupaketit. Olisivatko matkailupaketit myyntiin laitettavia vai enemmän informatiivisena toteuttavia, se riippuu siitä, kuka hanketta vie eteenpäin.

– Tässä on kaksi vaihtoehtoa, eli ajetaanko tämä kunnan hankkeena vai Luhangan Yrittäjät ry:n hankkeena. Kumpikin on mahdollinen. Mutta jos kunta olisi ajamassa, niin silloin myyminen varmaan jäisi pois, arveli Virtaniemi.

Matkailunedistämishankkeen budjettia ei ole vielä Aki Virtaniemen mukaan tarkasti laskettu, mutta summa asettunee 50.000–100.000 euroon. Virtaniemi laskeskeli, että jos se olisi satatuhatta ja hanketuki kattaisi 85 % ja kunta osallistuisi esimerkiksi 10.000 eurolla ja yrittäjäyhdistys 500 eurolla, maksettavaa jäisi 4.500 euroa. Jos mukaan lähtisi esimerkiksi 30 yritystä tai muuta tahoa, maksettavaa jäisi 150 euroa per taho.

– Hyvin minimaalisella panostuksella saisi valtavaa näkyvyyttä Nelostiellä, Ysitiellä ja Sysmäntiellä, summasi Virtaniemi.

Hankkeen aikataulu on hänen mukaansa ajateltu niin, että rahoitushakemus jätettäisiin tammikuussa.

Tilaisuudessa olleen maaseudun kehittämisrahoja seutukunnalla koordinoivan Maaseutukehitys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Seppälän viesti kuitenkin oli, että rahoituspäätös kannattaa odottaa rauhassa. Maaseutukehityksen rahoituksen nykyinen ohjelmakausi päättyy vuoden loppuun ja seuraavat kaksi vuotta ovat Seppälän mukaan siirtymävaihetta, ja minkä verran tuolle ajalle saadaan rahaa jakoon, se tiedetään ehkä tammikuussa. Rahoituspäätöksiä tehdään kuitenkin vasta huhtikuusta alkaen.

Yleisöstä todettiin, että jos päätöstä odotetaan toukokuulle, ollaan matkailijoiden houkuttelemisessa myöhässä ja että infotaulut pitäisi saada joissain puitteissa ensi kesäksi ainakin Sysmäntien varteen. Seppäläkin arveli, että siitä kannattaisi aloittaa.

Yleisön kommenteissa nousi esille esimerkiksi sekin, kannattaisiko vain järjestää tapahtumia ympäri vuoden, eikä yrittää haalia isoilta teiltä satunnaisia autoilijoita isolla rahalla. Ajatus ei kuitenkaan saanut kannatusta, vaan ison tien tuomaa mainosarvoa pidettiin tärkeänä.

Loppupuheenvuorossaan Aki Virtaniemi totesi lähtevänsä työstämään asiaa eteenpäin yrittäjäyhdistyksen hallituksen suostumuksella. Kuntaankin on hänen mukaansa jo oltu yhteydessä siitä, lähtisikö hanketta viemään kunta vai yrittäjäyhdistys. Päätöstä asiasta ei ole kuitenkaan vielä tehty. Pienenä ongelmana Virtaniemi piti rahakysymystä, sillä kustannukset on maksettava ennen hanketuen saamista.

– Toki sen voi maksaa osissa. Luhangan yrittäjien kassa ei ole tällä hetkellä vielä kovin valtaisa, mutta toki Luhangan kunnalla on tällaisiin tarkoituksiin varattua tilapäisrahoitusta, että päästään sen yli. Sitä on mahdollisuus saada, mutta paljon siinä ratkaisee tosiaan kunnan mielipide myös, että miten he haluavat sen, totesi Virtaniemi.

Tarja Kuikka

Tagged with →