Joutsan kunta pyytää tarjouksia vuodeosaston eli SaKuKo-osaston rakentamisesta nykyiseen palvelukeskus Jouseen. Urakka kilpailutetaan niin sanottuna kokonaisurakkana.

Joutsan olemassa olevan palvelukeskus Jousen A-osaan toteutetaan SaKuKo-osasto muuttamalla vanhat palveluasumisen tilat sairaanhoidollisen, kuntoutuksen ja kotiutuksen osaston tiloiksi. Tilamuutosten lisäksi tiloissa tehdään täydellinen talotekniikan peruskorjaus.

Hankkeesta pyydetään tarjouksia 31.12. mennessä. SaKuKo-osaston rakentamisen alustava kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa. Hanke on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Markku Parkkonen

Tagged with →