Joutsan seudullakin tehdään parhaillaan sähköverkkojen maakaapelointeja. Maakaapeloinnin päätarkoitus on estää sähkökatkoja esimerkiksi myrskyjen aikana.

Joutsan ja Luhangan alueen sähköverkosta vastaavan Järvi-Suomen Energian mukaan sen runkoverkosta on koko yhtiön toimialueella maakaapeloitu noin 15 prosenttia ja muuntajilta asiakkaille menevästä verkosta noin 30 prosenttia.

– Tavoitteemme ei ole kaapeloida verkkoja kokonaan, jotta kustannukset asiakkaille eivät nousisi liian suuriksi. Tavoite molempien verkkojen osalta on 50 prosentin kaapelointi vuoteen 2036 mennessä. Niillä alueilla, joita ei maakaapeloida, siirretään runkoverkon ilmajohdot metsistä teidenvarsiin ja linjojen vierimetsät tehoraivataan samalla. Tämä toimenpide pudottaa katkojen määrän noin kymmenesosaan siitä, paljonko katkoja esiintyy metsissä olevissa linjoissa, kertoo Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen.

Järvi-Suomen Energia arvioi, että jo toteutetut maakaapeloinnit ovat vähentäneet häiriötilanteissa sähkökatkoista kärsivien asiakkaiden määrää jopa 70 prosentilla. Tällä hetkellä suurhäiriöistä kärsii vain 30 prosenttia siitä asiakasmäärästä, joka olisi vastaavassa tilanteessa kärsinyt viisi vuotta sitten.

– Taajamissa ei enää käytännössä esiinny pidempiä katkoja. Taajamaverkoissa on 45 prosenttia asiakkaistamme. Katkot keskittyvät nyt niille alueille, joissa verkkojen uudistamista ei ole vielä tehty, sanoo Arto Pajunen.

Marraskuun Liisa-myrskyssäkin muun muassa Joutsan haja-asutusalueilla kärsittiin sähkökatkoista. Näilläkin alueilla katkojen pitäisi kuitenkin aikanaan siirtyä historiaan, kunhan maakaapelointi ja linjojen siirto teiden varteen etenee.

Markku Parkkonen

Joutsassa on kaivettu sähköverkkoa tänä syksynä maahan muun muassa Rauhalantien varrella. Kuvassa näkyvät sähköpylväät ja ilmajohdot poistetaan myöhemmin.

Onko maakaapeloinnilla vaikutusta verkon ukkoskestävyyteen?

Onko maakaapeloinnilla vaikutusta verkon ukkoskestävyyteen, Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen?

– Maakaapeliverkko on paremmin suojassa ukkosilta kuin ilmajohtoverkko ja täten vahinkoja asiakkaiden laitteille aiheutuu harvoin maakaapeliverkoissa.

Tarvitseeko kuitenkin ukkosella edelleen irrottaa herkät sähkölaitteet verkkovirrasta, vaikka taloon tuleva verkko olisi maakaapeloitu?

– Taajamissa, joissa on kauttaaltaan maakaapeliverkko, on ukkosvaurioiden riski asiakaan laitteille hyvin pieni. Haja-asutusalueella on vielä lähes poikkeuksetta ilma- ja maakaapeliverkkoa, joten siellä on edelleen mahdollisuus ukkosvaurioihin asiakkaalla. Varminta on irrottaa ukkosella ainakin elektroniset laitteet verkosta.

Markku Parkkonen

Mökillä on usein järkevää pitää lämmitys myös talvella

Kesämökkiä ei monessa tapauksessa kannata talvellakaan jättää aivan kylmilleen. Tämä pätee luonnollisestikin erityisesti sellaisissa tapauksessa, joissa mökissä on vesijohto. Valtionyhtiö Motiva, joka antaa muun muassa energianeuvontaa, suosittaa pääsääntöisesti kahta talvilämmityksen vaihtoehtoa: ylläpitolämmitystä tai kuivanapitolämmitystä.

Alla Motivan ohjeita lämmityksestä.

Ylläpitolämmitys

Talviasuttavaksi suunniteltu mökki, jossa on ilmalämpöpumppu, vesijohto, jääkaappi, vesivaraaja:

Valitse ilmalämpöpumpun lämpötila-asetukseksi +12–15 astetta.

Muista sijoittaa yksi tai useampia sähköpattereita vesikalusteiden, varaajan ja vesijohdon luokse. Näihin säädetään lämpötilatasoksi vain noin +10 astetta.

Kovimmilla pakkasilla ilmalämpöpumppu saattaa jopa sulkea itsensä mallista riippuen. Jos kylmälaitteet antavat myöden, ylläpitolämpötilaa voi laskea jopa hieman alle +10 asteen. Ilmalämpöpumppu toimii ylläpitolämmityksellä melko hyvällä hyötysuhteella koko vuoden.

Jos ylläpitolämmitys tehdään ilmalämpöpumpun sijasta sähkölämmityksellä, energiaa kuluu sähkölämmityksellä enemmän, vaikka sähköpatterien asetus olisi 5 astetta matalampi kuin ilmalämpöpumpun kohdalla.

Kuivanapitolämmitys

Kuivanapito on aina parempi ratkaisu kuin luopua talvilämmityksestä kokonaan. Kuivanapitolämmitystä voi käyttää myös mökillä jonne tulee vesi. Vesiputkisto, wc-pöntöt ja muut vesikalusteet on tällöin tyhjennettävä. Mikäli mökillä on käyttövesivaraaja, se pitää tyhjentää tai suojata jäätymiseltä paikallisella lämmityspatterilla. On tärkeää huomata että varaaja ei tyhjene vaikka hana olisi auki ja pääsulku kiinni. Putkisto varaajalta hanoille päin tyhjenee kyllä mutta varaaja on edelleen täynnä vettä.

Loma-asunto, jossa ei ole vesiputkistoja/vesivaraaja yms. jäätyviä laitteita:

Harkitse kuivanapitolämmitystä ylläpitolämmityksen sijasta. Mökin sisälämpötila pysyy silloin ainakin noin 3-5 astetta ulkolämpötilaa korkeammalla, ollen siis osan talviajasta pakkasellakin.

Loma-asunto, jossa on kiinteä vesiputkisto:

Hoida ylläpitolämmitys ilmalämpöpumpulla. Tavoitteena on, että sisälämpötila on ainakin 3-5 astetta lämpimämpi kuin ulkolämpötila, tällöin sisäilmankosteus alenee ja painovoimainen ilmanvaihtokin toimii paremmin. Kuivanapitolämmitys on aina parempi vaihtoehto mökille kuin kaiken lämmityksen sulkeminen kokonaan. Kuivanapidon voi tehdä Suomessa pakkasvahtia käyttäen. Kylmälaitteiden osalta kannattaa tarkistaa pakkaskestävyys laitteen myyjältä. Useimmat sähkölaitteet sietävät pakkastakin kunhan niiden antaa rauhassa lämmetä ennen käyttöä. Elektroniikka kannattaa mahdollisuuksien mukaan kerätä talveksi mökiltä pois jo varkausriskinkin vuoksi.

Kuivanapitolämmityksen voi osan vuodesta toteuttaa jopa ilmalämpöpumpulla, sisälämpötilaa voi ”pakottaa” termostaatti-asetusta alemmas sallimalla vain hyvin alhainen puhallinnopeustaso. Ilmalämpöpumppua ei kuitenkaan välttämättä saa/voi käyttää, kun sisätiloissa on pakkasta. Ilmalämpöpumpun toimintarajat kuivanapitolämmitystä ajatellen tulee selvittää ennen käyttöä.

Ilmalämpöpumpun yhteydessä on aina oltava varalla sähkölämmittimiä/pakkasvahteja. Pakkasvahti on 200-300 W termostaattiohjattu sähkövastuksella varustettu lämmitin, joka asennetaan keskelle mökkiä. Siinä termostaatti kannattaa säätää noin +15 asteeseen tai hieman ylemmäksikin. Pakkasvahdin käyttämä teho pysyy päälläollessaan vakiona ja sisälämpötila tippuu ulkolämpötilan kylmentyessä, koska pakkasvahdin teho ei riitä eikä kuulukaan riittää korkean lämpötilatason ylläpitämiseen. Riippuen mökin koosta, eristystasosta ja varustelusta, pakkasvahteja voi olla 1-3 kpl.

Lähde: Motiva

Tagged with →