Joutsan kunnan ensi vuoden budjettiesityksestä on leikattu pois Joutopäivien järjestämisavustus. Kuluvana vuonna Joutopäiviä ei koronavirusepidemian vuoksi järjestetty, mutta aiempina vuosina kunnan avustus on ollut 15.000 euron luokkaa. Joutopäivien käytännön järjestelyistä on vuosina 2013–2019 vastannut Joutsan Yrittäjät ry ja kunta on mahdollistanut juhlan järjestelyt vuosittaisella avustuksellaan.

Mikäli avustus jää pois, Joutopäivien järjestäminen todennäköisesti loppuu.

– Ei varmasti pystytä omilla rahkeilla järjestämään. Tosi vaikeaksi menee, jos ei kunnan avustusta saada, arvioi Joutsan Yrittäjien puheenjohtaja Visa-Matti Kuitunen.

Mikäli Joutopäivät olisi tänä vuonna järjestetty, olisi ensi kesänä vuorossa 50:nnet juhlajoutopäivät.

Joutsan kunnanvaltuusto päättää budjetista ja samalla Joutopäivien avustuksesta ensi maanantaina 14.12.

Markku Parkkonen

Tagged with →