Joutsan kunnan nettisivuilla on parhaillaan käynnissä nettiäänestys, jossa kuntalaiset voivat ottaa kantaa kunnan osallistavan budjetoinnin määrärahan käyttämiseen. Kunta on varannut tarkoitukseen 20.000 euroa. Ideana on siis se, että kuntalaisten tekemien esitysten ja äänestyksen perusteella kunta käyttää 20.000 euroa johonkin yleistä hyvinvointia palvelevaan tarkoitukseen.

Ideakilpailuun tuli 22 ehdotusta, joista kunnan työryhmä valitsi nettiäänestykseen viisi ideaa. Äänestys on käynnissä 5.1.2021 asti.

Äänestyksessä mukana olevat ideat ovat: viljelypalstojen tai viljelylaatikoiden hankkiminen kuntalaisten vapaaseen käyttöön, Myllytien varren leikkipuiston laajentaminen, vesijumppalaitteen hankkiminen Leivonmäen uimahalliin, ulkokuntosalin hankkiminen Leivonmäelle sekä ulkoilupolun rakentaminen Joutsansalmen rantaan Karimäkeen.

Markku Parkkonen