Seutukunnallamme on paljon hyviä asioita, joista meidän kaikkien on syytä olla ylpeitä. On myös korjattavaa ja uudelleenorganisoitavaa, mistä pitää uskaltaa puhua. On uskallettava tehdä päätöksiä, joilla rakennamme tulevaisuutta taloudellisesti kestävästi. Paras lopputulos tulee aina uskomalla omiin vahvuuksiin, tuntemalla asiakkaat, luomalla hyvä seutukunnallinen tekemisen meininki ja osaavat toimintamallit, minkä myös muut huomaavat. Tällä reseptillä vetovoimaisuus kasvaa.

Meillä on vahvat perinteet tehdä asioita yhdessä Luhangan kanssa. Kunnat tarvitsevat toisiaan. Molemmilla on omat vahvuudet ja olemme tasavertaisia kumppaneita. Tulevaisuuden toimintamallina voisi toimia kehitettävä hybridimalli. Malli takaisi, että molemmissa kunnissa lakisääteiset velvoitteet täyttyisivät ja se toisi samalla tehokkuutta.

Hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä on mahdollista syventää vahvasti lähes kaikilla toimialoilla. Alkuun tarvitaan yhteinen toimialarationalisointi, joka avaa järkevän tavan keskeisimpien toimien hallinnointiin. Resursseja tulee vapauttaa jatkuvuuden ja peruspalveluiden kannalta keskeisempiin ydintoimintoihin. Tärkeä on veropohjan laajentaminen, eli lisää ostovoimaisia asiakkaita, asukkaita, vapaa-ajanasukkaita ja matkailijoita sekä satunnaisia ohikulkijoita.

Luhankalaisille itsenäisyys on tärkeä ja sitä joutsalaisten pitää arvostaa. Aika kuntaliitokselle on kypsä vasta, kun molemmat sitä avoimesti tahtovat.

Ilmasto lämpenee, politiikka kylmenee

Joutsassa on tehty tärkeimpiä kumppaneita ja sidosryhmiä kohtaan kylmiä ja välejä viilentäneitä päätöksiä viimeisen vuoden aikana. Tilanteesta kertoo paljon, että päätösten arvostelu on nykyisten valtaapitävien mielestä väärin.

Huonoistakin päätöksistä pitää käydä keskustelua ja jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Ei se ole huonoa henkeä luovaa toimintaa, jos asioihin otetaan perustellusti kantaa. Ei ne asiat vain muuten etene tai muutu.

Esimerkkinä muutamat yrityksiä koskeneet päätökset, henkilöstöpäätökset ja erityisesti ilmoitus, että sosiaalipalveluiden yhteistyö irtisanotaan Luhangan kanssa, mitä perusteltiin resursseilla. Ei resurssiongelma ole mihinkään kadonnut. Tällainen päätös voi tuntua järkevältä kolmen kokouksessa istutun tunnin jälkeen, mutta eihän se sitä ole. Vaikutusarviointi ja muiden vaihtoehtojen puntarointi on jäänyt.

On aina vaarallista päättää asioita niin, että meille tärkeät luhankalaiset suuntaavat asiointiaan ja yhteistyökuvioitaan muualle päin. Se syö myös yrittäjien leipää. Tulevien valtuutettujen on syytä ottaa laput pois silmiltä ja katsoa avarasti kokonaisuutta.

Tiedottaminen ja avoimuus

Kuka on asiakas? Kuntalainen, vapaa-ajan asukas, matkailija ja ohikulkija esimerkiksi. On keskityttävä löytämään ratkaisu, miten saamme tietoomme mitä asiakkaamme haluavat nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäinen askel avoimeen tiedon saantiin on omasta toiminnasta tiedottaminen ja avoimuus. Tämä pätee niin liike-elämään kuin kaikkeen muuhunkin tekemiseen. Suljettujen kokousten aika voisi olla ohitse.

Ei tarvitsisi miettiä kuka puhui ja mitä, tai harmistua siitä, kun omasta mielestä viisasta päätöstä arvostellaan. Keskustelun kulttuuri on aina parempi kuin mykkäkoulu. Vaikeastakin asiasta pitää puhua ääneen, ja nostaa tarvittaessa käsi ylös virheen merkistä. Virheitä kun me kaikki teemme.

Laajasti arvostettu paikallislehtemme on myös varsin merkittävässä osassa tiedottamista. Suurin osa seutukunnan asukkaista odottaa aamuisin lehteä, joka tekee myös kiistatta arvokasta työtä seutukuntamme eteen.

Sivistys ja jatkuva oppiminen

Joutsan Lukio kunnan yksi arvostetuimmista toimijoista, niin kansainvälisesti kuin myös kansallisesti. Lukio on kasvattanut osaajia ympäri maailmaa. Osaajia on myös palannut kotiseudulleen. Oppia lukion kansainvälisestä tekemisestä voisi ottaa ihan jokainen.

Lukion osaajat olisi syytä ottaa mukaan seutukunnan kehitystyöhön. Jokaiselle seutukunnan oppilaalle pitää taata varma opintopolku ja kehittää valmiuksia mennä lukioomme. Nykymaailmassa on erityisen tärkeätä sivistää itseään, oppia lähdekritiikkiä sekä kehittää itselleen oikea ja sopiva tapa jatkuvaan oppimiseen, tiedonhankintaan ja kehittymiseen. Myös valtuutettujen olisi hyvä hakea oppia ja kokemuksia myös muulta kuin Hartolan markkinoilta.

Soudetaan samaan suuntaan

Seutukunnallisia voimavaroja on löydettävä ja kehitettävä Päijänteeltä Suonteen saaristoon, välissä poiketen Leivonmäen kansallispuistossa. Maaseudun mahdollisuudet pärjätä tulevaisuudessa ovat olemassa, kun tartumme töihin. Turvallisuus, puhtaus ja luonto ovat perusta. Maa- ja metsätalous, pienyrittäjyys, kaupallinen keskittymä, palveluliiketoiminta sekä matkailu. Näillä eväille menestytään tulevaisuudessa yhdessä.

Kunnanjohtajat olkaa hyvät ja sopikaa aikataulu yhteistyön elvyttämiselle!

Pekka Huikko
Kunnanhallituksen pj. 2009-2012

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →