Luhangan kunnanhallituksen 3.12.2020 tekemä päätös esittää kunnanvaltuustolle sosiaalipalvelujen hankkimista Jyväskylän kaupungilta kummastuttaa kuntalaisia. Erityisesti ihmeissään ovat näiden palvelujen asiakkaat, joita ei ole kuultu asiassa tai on osittain kuultu hätäisesti koolle kutsutussa ”kuulemistilaisuudessa”, jonne pääsi mukaan vain parikymmentä kuntalaista riittämättömän tiedottamisen, liian myöhäisen kutsun ja hankalan ajankohdan johdosta.

Läsnä olleiden viesti oli selvä, kukaan ei kannattanut kunnanjohtajan esitystä ko. palvelujen ulkoistamisesta Jyväskylään. Kunnan johdolta edellytetään nyt päätökselleen julkiset perustelut ja selitykset kaikille kuntalaisille ja juuri niille ihmisille, jotka ovat näiden sosiaalipalvelujen asiakkaita. Miten on eri vaihtoehdot palveluiden järjestämisestä vertailtu kun otetaan huomioon palvelujen laatu, luotettavuus, nopeus, riittävyys, läheisyys, kustannukset, lähiajan ja pidemmän tähtäimen tarve sekä varsinkin palveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa vaatimukset?

Perusturva on nimensä mukaan perusoikeus ja turva kuntalaisille. Kyse on kaikkien perheiden, lasten, vammaisten, sairastuneiden, nuorten ja ikääntyneiden sosiaalisesta oikeudesta saada turvaa ja palvelua silloin kun sitä tarvitaan. Kun siitä päätetään niin laadun varmistus ja riittävät resurssit menevät kustannuskriteerien edelle. Tästä syystä kaikki perusturvaa koskevat päätökset tulisi kunnassa valmistella poikkeuksellisella huolellisuudella ja varmistaa, että päätöksen tekoon osallistuvat ovat ymmärtäneet mistä ovat päättämässä. Nyt näin ei näytä tapahtuneen, tiedottaminen ja viestintä eivät myöskään ole olleet riittävää eikä avointa. Muuten paikallislehti ei uutisoisi ”Luhangassa kiehuu kuuma soppa”. Se maistuu pahalta eikä sitä haluta syödä.

Kunta ei ole kahdeksaan kuukauteen tehnyt mitään tämän tärkeän peruspalvelun turvaamiseksi. Aluehallintovirasto on puuttunut asiaan ja nyt hätätilassa kiireellisesti pyritään ratkaisemaan tilanne asukasvaatimusten vastaisesti. Tiedossa on Jyväskylän kaupungin taloudellinen ahdinko ja jo nytkin niukat resurssit, joita ollaan edelleen leikkaamassa. Tästäkin syystä ja maakunnallista sotea odotellessa sosiaalipalvelut on turvallisinta pitää ensisijaisesti kunnan omissa käsissä tai sitten selvittää yhteistyömahdollisuudet maantieteellisesti luontevan ja tasavertaisen kumppanin, esimerkiksi Joutsan kanssa.

Luhangan perusturvalautakunnan hyvän omavastuusuunnitelman (21.1.2020) mukaan tavoitteena on tyytyväinen kuntalainen, joka kokee olevansa mukana päättämässä omista ja kuntaan liittyvistä asioista. Periaatteena on toimia ja päättää asioista asiakaslähtöisesti niin, että kuntalaisten itsemääräämisoikeus säilyy. Ratkaisut tehdään yhteistyössä.

Nyt punnitaan Luhangan kunnanvaltuuston luottamusta ja vastuuntuntoa. Katsotaan toimiiko se asukkaita vastaan vai niiden puolesta kun päättää asiasta.

Hannu Heinonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →