Joutsan, Hartolan, Pertunmaan ja Sysmän alueella toteutettavaan lähihoitajakoulutukseen tuli hakemuksia määräaikaan mennessä yhteensä 40 kappaletta. Koulutuksen järjestäjät ovat erittäin tyytyväisiä suureen hakijamäärään. Hakuaika koulutukseen päättyi 27.11.

Tutkinnon osaamisalana on ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän kuntien ja hoiva-alan työnantajien kanssa. Koulutus on työelämäpainotteista ja lähiopetuspäivät toteutetaan paikallisesti.

Koulutusmallin valmistelua ja yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen avulla. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja, miten työllistymistä ja työvoiman saatavuutta voitaisiin parantaa myös pienten reunakuntien alueella.

– Ilahduttavan suuri hakijoiden määrä osoittaa todeksi sen, että työllistymiseen ja hoiva-alan työvoimapulaan on löydettävissä ratkaisu koulutuksen avulla myös maaseutukunnissa. Uudenlainen ajattelu koulutussuunnittelussa ja -toteutuksessa, työelämälähtöisyys ja laaja toimijoiden yhteistyö yli kaikkien rajojen ovat avaintekijöitä. Sen lisäksi toteutettiin kohdennettua ja asiakaslähtöistä koulutuksen markkinointia ja työelämän mahdollisuuksien esiintuomista, summaa työryhmän yhteisiä tuntemuksia projektipäällikkö Anne Lahikainen-Aho Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeesta.

Seuraavana hakijat osallistuvat pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin, jotka Gradia toteuttaa etäyhteyden avulla 10.–11.12. Opiskeluun valitut ovat tiedossa 21.12. mennessä. Koulutus käynnistyy 18.1.2021. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan Gradian ja Salpauksen yhteistyönä.

– Paikallisen toteutuksen avulla madalletaan kynnystä osallistua koulutukseen. Samassa ryhmässä on mahdollisuus opiskella työvoima-, oppisopimus- tai omaehtoisena opiskelijana, kertoo Anne Lahikainen-Aho.

Yhteistyömallin luomisessa ovat olleet mukana Gradia, Salpaus ja Esedu sekä Keski-Suomen, Hämeen ja Etelä-Savon TE-hallinnot. Myös alueen työnantajat ja kunnat ovat olleet vahvasti mukana valmistelutyössä.

Markku Parkkonen

Tagged with →