Leivonmäen Yrittäjät ry on palkinnut Leivonmäen Vuoden yrittäjänä Joutsan kotipalvelua pyörittävän Tiina Mustamäen (kuvassa). Valinnan perusteena on Leivonmäen Yrittäjien puheenjohtaja Henry Laitisen mukaan Mustamäen aktiivinen osallistuminen yrittäjäyhdistyksen toimintaan usean vuoden ajan.

– Etenkin tällaisena poikkeuksellisena aikana kotihoito ynnä muu ihmisten hoitoon keskittynyt toiminta kuuluu saada erityistä huomiota ja kiitosta. Jokainen yrittäjä ja yritys on tärkeä kunnan hyvinvoinnin kannalta ja tällainen hyvinvointialaan liittyvä yritys erityisesti, Laitinen kertoo palkitsemisen perusteista.

Tiina Mustamäelle palkitseminen tuli yllätyksenä, sillä vasta seitsemän vuotta sitten Leivonmäelle muuttaneena hän pitää itseään suhteellisen tuoreena leivonmäkisenä ja arvelee, ettei ole vielä kaikille tuttu. Palkitsemisesta hän on kuitenkin hyvillään.

– Tuntuu ihan hyvälle, että joku huomaa, että tällainen yritys on olemassa. Joutsassakin on aika paljon palveluja, niin on kiva tulla rekisteröidyksi, että on tämmöinen yritys.

Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan alueella toimivan kotipalvelun Mustamäki perusti vuonna 2015. Yksinyrittäjänä hän siivoaa, avustaa ja tekee vaatehuoltoa asiakkaan tiloissa. Niin ikäihmisiä, lapsiperheitä kuin vammaisiakin auttanut Mustamäki kuvailee työtään ihmisläheiseksi.

– Se vastaa niitä tarpeita, mitä kullakin ihmisellä on. Se on ollut minulla alusta saakka se pääpointti, että pyrin auttamaan siinä, missä on tarvetta, niiden taitojen mukaan mitä minulla on.

Usein Mustamäki tekee askareita asiakkaan kanssa. Asiakkaissa on esimerkiksi maalaistalon emäntiä, jotka ovat tehneet aina kaiken itse ja tietyllä tavalla, mutta joiden voimat eivät välttämättä enää riitä yksin tekemiseen.

– Sitten tehdään yhdessä, ja he ovat mielissään, että pääsevät kuitenkin tekemään, sanoo Mustamäki.

Avustamisella voi osaltaan Mustamäen mukaan mahdollistaa sen, että iäkäs asiakas voi yhä asua kotona. Mustamäen palvelujen tarkoituksena onkin toimia täydentävänä palveluna muiden kotiin vietävien palvelujen rinnalla.

Ennen yrittäjyyttä Tiina Mustamäki työskenteli pitkään painotuotantoassistenttina Laukaassa, mutta pitkä työmatka alkoi käydä pienten lasten äidille rankaksi, ja kun työpaikalla ilmoitettiin yt-neuvotteluista, Mustamäki lopetti työt ja jäi lastensa kanssa kotiin.

Myöhemmin sopivaa alaa kartoittaessaan hän kuuli vanhuspuolelta, että varsinkin kauempana keskuksista asuville on vaikea saada apua pieniin arkisiin asioihin. Siihen tarpeeseen hän lähti yritystoiminnallaan vastaamaan.

– Toki työskentelen siellä missä apua tarvitaan, mutta en ollenkaan kavahda sitä, jos peräkylille jonnekin tulee kutsu, sanoo yrittäjäkurssin ennen alanvaihtoa käynyt Mustamäki.

Hän on pyrkinyt huomioimaan työnsä hinnoittelussakin sen, ettei asiakkaan syrjäisempi sijainti toisi lisäkuluja hintaan. Näin siksi, etteivät syrjässä asuvat rajautuisi pois asiakaskunnasta.

Syksyllä Tiina Mustamäki aloitti sosionomiopinnot monimuoto-opintoina ja valmistumisen jälkeen vuonna 2023 hänen vaihtoehtoinaan on joko lopettaa yritystoiminta tai laajentaa sitä. Viimeksi mainittu tarkoittaisi henkilökunnan palkkaamista ja yrityksen tehtäväkuvan laajentamista jotenkin, mutta miten, sitä Mustamäki ei vielä tiedä.

– Sen näyttää opiskelut ja pitkälti ne omat kiinnostuksen kohteen, mitä siellä nousee. Mutta kyllä se ihmisten hyvinvointi on lähellä sydäntä.

Toistaiseksi Joutsan kotipalvelu jatkaa normaalisti, tosin Mustamäen opintojen lomassa. Opiskeluviikoille yrittäjä ei ota töitä ja siksi hänen on joskus hieman ”veivattava” aikatauluja.

– Hyvin ovat asiakkaat sen ymmärtäneet ja kannustaneetkin.

Tarja Kuikka