Luhangan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaisi sosiaalipalveluiden viranomaistehtävien hoitamisen Jyväskylän kaupungilta. Mikäli valtuusto hyväksyy sopimuksen, yhteistyö alkaisi vuoden 2021 alusta ja olisi voimassa toistaiseksi.

Sopimus koskee aikuissosiaalityön palveluja, lastensuojelun sosiaalityön palveluja, vammaispalveluja sekä lasten ja perheiden sosiaalihuollollisia palveluja.

Kunnanhallituksen esityspäätös syntyi äänin 4-3. Vastaesityksenä oli Hilkka Weijon (kok.) esitys, että kunta katsoisi ensin, miten perusturvajohtajan rekrytointi onnistuu ja rekrytointivaihtoehtoa verrattaisiin Jyväskylän sopimukseen.

Pohjaesityksen kannalla olivat Kimmo Laine (sd.), Tauno Dammert (kesk.), Marjo Merivirta (kesk.) ja Martti Viinikainen (kesk.). Hilkka Weijon esityksen kannalla olivat hänen itsensä lisäksi Pirkko Vilkman (kesk.) ja Aki Virtaniemi (kok.).

Kunnanhallitus ei siis ainakaan tässä vaiheessa laita perusturvajohtajan virkaa auki. Ajatuksena on, että asiaan palataan alkuvuonna 2021 koko henkilöstön uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Samassa yhteydessä tarkastellaan koko kunnan henkilöstön työnkuvat.

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen kunnan luottamuselimissä ja siitä järjestettiin myös kuulemistilaisuus kuntalaisille. Alun perin kunnanhallituksen enemmistö katsoi, että kunnassa pitäisi alkaa valmistella oman perusturvajohtajan hakua. Nyt kunnanhallitus siis päätyi toiselle kannalle. Lopullinen päätös asiassa tehdään kunnanvaltuustossa.

Markku Parkkonen

Tagged with →