Luhangan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ei hyväksyisi Keski-Suomen liiton perussopimuksen muutosta. Luhanka vastustaa uudessa perussopimuksessa määriteltyjä jäsenmaksun määräytymisen perusteita kuntien verotulojen suhteessa.

Kunnanhallituksen mielestä jäsenmaksun tulisi perustua kunnan asukaslukuun. Arvion mukaan Luhangan kunnan jäsenmaksu nousisi ehdotetulla mallilla 1.183 euroa vuodessa, mikä on yli 16 prosenttia.

Markku Parkkonen

Tagged with →