Joutsan Seudun pääkirjoituksessa 2.12.2020 arvioitiin Joutsan ja Luhangan kuntien suhteita. Kirjoituksessa otettiin yhtenä esimerkkinä esille kunnanjohtajien henkilösuhteet. Tarkennuksena todettakoon, että pääkirjoituksen arvio henkilösuhteista kohdistui pääosiltaan Luhangan edellisen kunnanjohtajan virkakauteen.

Joutsan kunnanjohtajan Harri Nissisen mukaan hänen ja Luhangan nykyisen kunnanjohtajan Tuomo Kärnän suhteet ovat kaikin puolin hyvät.

Markku Parkkonen
päätoimittaja

Tagged with →