Puulan seutuopiston toiminta keskeytetään ryhmien osalta 2.12.2020 illasta alkaen johtuen toiminta-alueen aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien sekä kuntien määräyksistä sekä suosituksista.

Poikkeuksena on etäopetuksena annettava opetus sekä kudontapiirit, jossa voidaan työskennellä ohjaajan antamalla ohjeella vuorotellen.

Markku Parkkonen

Tagged with →