Kuntalaisten kuulemistilaisuus sosiaalipalveluiden ulkoistamisesta toi uusia käänteitä Luhangan poliittiseen elämään. Alun perin kunnanhallituksen piti päättää ehdotuksesta valtuustolle 30.11. pidettävässä kokouksessa. Pohjaesityksenä oli, että perusturvajohtajan paikkaa ei pantaisi hakuun.

Nyt kuitenkin kunnanhallituksen kokous siirrettiin päivämäärälle 3.12. Kohdassa, jossa käsitellään sosiaalipalveluiden järjestämisen vaihtoehtoja, todetaan, että edellisen hallituksen [19.11.] kokouksen pöytäkirjan tarkistuksessa pykälän 140 kohdalla on ilmennyt mahdollista sekavuutta. Pöytäkirjan tarkastajana toimineen Aki Virtaniemen (kok.) todetaan ilmoittaneen, että pykälän 140 päätöstä ei olla tehty niin kuin se lukee pöytäkirjassa ja ei näin ollen ole kuitannut pöytäkirjaa.

Pykälä on käsitellyt perusturvajohtajan irtisanoutumista, sosiaalipalveluiden järjestämistä jatkossa ja Jyväskylän esittämää sopimusluonnosta palveluiden ulkoistamisesta.

Uuden esityslistan mukaan: kunnanjohtajan ehdotuksen ja päätöksen on vahvistanut toinen pöytäkirjan tarkistaja, hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, valtuuston toinen varapuheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi hallituksen jäsentä. Koska pöytäkirja on aiheuttanut hämmennystä, on hyvä käsitellä asia uudestaan.

Pöytäkirjan tarkastaja kuittaa asiakirjan omilla nimikirjaimillaan vahvistetuksi. 19.11. kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta ei kuitenkaan löydy kummankaan pöytäkirjan tarkastajan nimikirjaimia siltä sivulta, jossa mainittua pykälää 140 on käsitelty. Tarkastajina toimivat jo mainittu Virtaniemi sekä Marjo Merivirta (kesk.), ja kaikki muut sivut tätä yhtä lukuun ottamatta ovat heidän kuittaamiaan.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan esityslistan teksti on kirjoitettu ennen kuin uusimmat käänteet pöytäkirjan suhteen tulivat tietoon.

Janne Airaksinen