Mikäli maanantaina kokoontuneen Joutsan kunnanhallituksen esitys menee läpi kunnanvaltuustossa, valtuuston kokoa pienennetään tulevalle vaalikaudelle. Kunnanhallitus esittää, että jatkossa valtuuston koko oli 23 henkilöä. Nykyisessä valtuustossa on 25 valtuutettua.

Kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Asukasluku asettaa valtuuston koolle alarajan, mutta muilta osin laki mahdollistaa valtuuston koon suurentamisen, ennallaan pysyttämisen tai pienentämisen.

Joutsan kunta kuuluu tällä hetkellä kuntalaissa todettuun enintään 5.000 asukkaan kuntakokoon, jolloin valtuuston vähimmäiskoko on 13 valtuutettua.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan Heikki Kuurneen (kesk.) mukaan poliittiset ryhmät ovat laajalti keskustelleet tästä pienentämisaikeesta. Kuurneen näkemys on, että kunnanvaltuuston koon supistaminen edistää valtuuston uusiutumista ja antaisi mahdollisuuden kaikille poliittisille ryhmille ehdokkaiden läpipääsyyn.

– Tällä haetaan aktiivisuuden lisäämistä ja sitä, että päättäjien joukko myös uusiutuisi totuttua laajemmin, kommentoi Kuurne.

Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle viimeistään 31.12.2020.

Janne Airaksinen

Tagged with →