Luhangan kunta kutsui keskiviikkona kuntalaisia Kylätalolle kuulemistilaisuuteen liittyen kunnan hallinnossa valmisteilla oleviin asioihin. Asia oli painoarvoltaan suuri, sillä kyse on esityksestä Luhangan sosiaalipalveluiden viranomaistehtävien ulkoistamisesta.

Paikalle tulleiden haluttiin keskustelevan ja antavan palautetta, ja sitä totisesti tilaisuuden järjestäjälle kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle tuli. Yleisöä oli parikymmentä henkeä, ja yleinen henki näytti olleen, että heistä enemmistö oli aivan toista mieltä kuin kunnanjohtaja.

Tilaisuuden aluksi kunnanjohtaja Kärnä taustoitti asiaa pitkään. Luhangassa on kauan ollut oma viranhaltija sosiaalipalveluiden hoitoon. Viimeisin perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen ilmoitti kuitenkin kesällä siirtyvänsä vuoden vaihteen tienoilla eläkkeelle. Tiettyihin, usein lastensuojelulain mukaisiin päätöksiin tarvitaan kuitenkin niin sanottu paripäätös toiselta, sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavalta henkilöltä. Viime kevääseen asti Luhanka pystyi ostamaan tämän palvelun Joutsalta.

Vyyhtiin tuli ensimmäinen solmu jo keväällä, kun Joutsa ilmoitti, ettei se enää pysty myymään tätä palvelua Luhangalle. Kun muiltakaan kunnilta tätä päätöstä ei ole saatu hankituksi, Luhangan kunnassa ei ole ollut käytössä 31.3.2020 jälkeen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavaa henkilöä.

Lisää painetta aiheutti aluehallintovirasto Aviin tehty valitus, jonka lopputulema oli, etteivät Luhangan resurssit ole sosiaalipalveluissa lain vaatimalla tasolla. Tästä on seurannut uhkasakon maksuun lankeamisen mahdollisuus alkuvuodesta 2021. Tämänhetkisessä tilanteessa Luhangan kunta ei voi myöskään huolehtia ennalta ehkäisevästä sosiaalityöstä eikä varhaisen vaiheen tukitoimista.

– Nämä asiat eivät ratkea pelkästään uuden perusturvajohtajan palkkaamisella vaan resurssia pitäisi palkata myös edellä mainittujen paripäätösten tekemiseen. Avin mukaan pitäisi myös olla avustavaa toimistohenkilöstöä ja asialliset tietojärjestelmät, taustoitti kunnanjohtaja Kärnä.

Nyt syksyllä Kärnä on neuvotellut valmiiksi sopimuksen, jonka mukaan Jyväskylän kaupunki tarjoaa Luhangalle koko sosiaalihuollon viranomaistehtävien hoitamisen 65.000 euron vuosihinnalla. Kärnän laskelmien mukaan oman perusturvajohtajan palkkaamisvaihtoehto kaikkine edellä mainittuine kuluineen tulisi kunnalle huomattavasti kalliimmaksi. Kärnä huomauttaa, ettei kyse ole mistään ulkoistamishankkeesta tai säästämisestä.

Kuitenkin näyttää siltä, että ajatus sosiaalipalveluiden viranomaistehtävien ulkoistamisesta on kohdannut vastarintaa kuntalaisten ja joidenkin kunnallispoliitikkojen keskuudessa. Kyse on pitkälti myös voimakkaasta näkemyserosta Kärnän ja joidenkin nykyisten ja entisten poliitikkojen välillä.

Perusturvalauta on viimeksi kokouksessaan 20.10. esittänyt kunnanhallitukselle, että perusturvajohtajan virka laitetaan auki tai perustetaan sosiaalityöntekijän virka, jotta perusturvaan liittyvät tehtävät olisivat keskitetysti yhden työntekijän hallussa.

26.10. kokoontunut kunnanhallitus päätti äänin 4–3, että perusturvajohtajan viran täyttäminen pannaan valmisteluun. Kunnanjohtaja jätti asiasta eriävän mielipiteen. Tuolloin oli nimittäin jo tiedossa Kärnän Jyväskylä-mallin ulkoistamisneuvottelut.

Vyyhti meni entistä sotkuisemmaksi, kun kunnanhallitus kokoontui 19.11. Siitä 20.11. julkaistun tiedotteen mukaan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan sopimusluonnosta sosiaalipalveluiden ulkoistamisesta Jyväskylän kaupungille. Mahdollinen ulkoistus tulisi voimaan vuoden 2021 alusta ja olisi voimassa toistaiseksi. Edelleen tiedotteessa lukee: Näillä näkymin kunnanhallitus ei ole laittamassa perusturvajohtajan paikkaa hakuun.

Perusturvajohtajan viran täyttämisen valmistelusta edellisen kokouksen mukaisesti ei puhuttu mitään. Kuulemistilaisuudessa kerrottiinkin tähän liittyen, että kunnanhallituksen pöytäkirjaa ei ole allekirjoitettu, koska kokouksen kulku ei olisi vastannut toisen pöytäkirjantarkastajan mukaan pöytäkirjaan kirjattua versiota.

Paikallislehti selvitti asiaa, ja toinen pöytäkirjantarkastajista eli Aki Virtaniemi (kok.) vahvisti perjantaina lehdelle, että hän ei ole allekirjoittanut pöytäkirjan tätä koskevaa pykälää.

– Perusturvajohtajan irtisanoutumisen johdosta seurannutta sosiaalipalveluiden järjestämisen vaihtoehtoja käsiteltiin pykälässä 140, ja sitä en allekirjoittanut. Muun osan allekirjoitin, toteaa Virtaniemi.

Aiemmin mainitun mediatiedotteen mukaan kunnanhallitus päättää ehdotuksesta valtuustolle 30.11. maanantaina pidettävässä kokouksessaan. Asia on kuitenkin saanut uuden käänteen, kun keskeisimmän pykälän käsittelyä edellisestä kokouksesta ei ole vahvistettu allekirjoituksella. Näyttää siltä, että kokoukseen osallistujilla on erilaisia näkemyksiä mitä päätettiin tai ei päätetty.

Myös kunnanhallituksen jäsen Hilkka Weijo (kok.) liittyi kummeksujien joukkoon 19.11. kokouksen kulusta kesken kuulemistilaisuuden.

– Minusta se oli se päätös nimenomaan se, että päätöstä ei tehty [ulkoistamissopimus Jyväskylän kanssa], vaan kuulemistilaisuuden jälkeen tulisi uusi esitys. Kokouksessa ei kuitenkaan selvästi todettu mikä oli päätös sen pykälän osalta, totesi Weijo.

Kuntalaisten kuulemistilaisuudessa esitettiin vahvaa kritiikkiä monesta seikasta, ja palvelun meneminen kaupungin suuntaan nähtiin vievän sen liian etäiseksi kuntalaisten kannalta. Esimerkiksi Pirkko Vilkman (kesk.) luki tilaisuudessa ääneen eräiden Luhangan eläkeliiton jäsenten lähettämän viestin. Siinä painotettiin oman työntekijän merkitystä sosiaalipuolella.

Keskeisin yhteenveto kaikesta kuullusta on, että moni haluaisi Luhangan palkkaavan oman perusturvajohtajan. Toisaalta, kunnanjohtaja Tuomo Kärnä vastaavasti taas ilmoitti moneen kertaan, että hän on jo esityksensä harkinnut. Tällä hän viittasi mitä ilmeisimmin Jyväskylän kanssa tehtävään ulkoistamissopimukseen. Hänen mukaansa perusturvajohtajan rekrytointi ei yksin ratkaisisi ongelmaa, vaan tarvittaisiin lisäksi henkilö sosiaalihuoltolain mukaisiin paripäätöksiin.

– Sopimuksen Jyväskylän kanssa voi tarvittaessa irtisanoa, mikäli katsomme kuntana, ettemme ole tyytyväisiä siihen mitä sieltä saamme, sanoi Kärnä.

Mirjami Keskinen, takavuosien rautarouva kunnallispolitiikasta, lausui omana yhteenvetonaan, että Luhangassa pitää olla oma perusturvajohtaja ja hänelle joku apulainen.

– Lobatkaa päättäjiä. Minulla ei ole esitykselleni vaihtoehtoja, teen tätä työtä virkavastuulla, en pysty mitään muuta ehdottamaan, totesi kunnanjohtaja Kärnä vastaukseksi Keskiselle viitaten ostopalvelumalliin Jyväskylästä.

Tilaisuuden kulkua kuvaa hyvin se, että Juhani Räsänen, yksi keskustelijoista, ei saanut selvää vastausta siihen, onko Jyväskylältä kysytty, että myisikö kaupunki pelkät paripäätökset. Näitä tapauksia ei montaa ole Luhangassa vuositasolla, ja Räsäsen ajatus oli, että kunta palkkaisi oman perusturvajohtajan ja ostaisi sitten nämä kriittiseksi tekijäksi nostetut paripäätökset kaupungilta.

Tähän ei reilun tunnin aikana täysin selvästi vastattu. Räsänen, tavallinen luhankalainen keskustelijoiden joukosta, antoikin ymmärtää, että hän selvittää itse Jyväskylältä missä mennään tämän asian suhteen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Luhankalaiset olivat Kylätalolla koolla kuntalaisten kuulemistilaisuudessa keskiviikkona. Kyse oli kunnanjohtaja Tuomo Kärnän esityksestä Luhangan sosiaalipalveluiden viranomaistehtävien ulkoistamisesta. Malli sai vahvaa kritiikkiä paikalla olleiden suusta.