Leivonmäen kansallispuistossa on kunnostettu tämän vuoden aikana reittejä, rakennettu taukokatos ja uusia siltoja.  Kansallispuiston merkitys virkistyskohteena on korostunut entisestään koronan vaikutuksesta.

Leivonmäen kansallispuiston pohjoisosassa sijaitsevan Koskikaran kierroksen kunnostustyöt ovat valmistuneet äskettäin. Huonokuntoisia pitkospuita korvattiin sorastamalla, vanha keittokatos purettiin ja paannejään runtelemien siltojen tilalle rakennettiin uudet.

– Uusien siltojen rakenne kestää nyt tarvittaessa jopa tonnien jääkuorman, kertoo työnjohtaja Juha Kainulainen.

Koskikaran kauan kaivatut kunnostustyöt mahdollistuivat ympäristöministeriön Metsähallitukselle myöntämällä tulevaisuusinvestointirahalla, Keski-Suomen ely-keskuksen tuella ja Joutsan kunnan henkilötyöpanoksella.

Metsähallituksen puistomestari Henri Solismaa kertoo, että rakennustöitä ei olisi pystytty toteuttamaan myöskään ilman paikallisten maanomistajien tukea.

– Reitillä uusitaan vielä ojia ylittävät pienet polkusillat sekä maalimerkinnät ja viitat. Ratkaisua pysäköinnin osalta mietitään yhteistyössä elyn, kunnan ja paikallisten kanssa, toteaa Solismaa.

Myös puiston keski- ja eteläosissa on remontoitu tänä kesänä. Lintuniemeen on valmistunut uusi entistä suurempi liiteri, maastopyöräreitille rakennettiin uusia pitkospuita ja Harjunlahden yhdysreitin lahonneet pitkospuut korvattiin sorastamalla.

Selänpohjan ja Lintuniemen käymälät ovat vielä työn alla. Nämä työt on toteutettu Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hankkeessa. Tulevaisuusinvestointirahalla rakennettiin lisäksi Selänpohjan pysäköintialueelle taukokatos.

Osuuskauppa Keskimaa tuella puolestaan uusittiin Harjujärven esteettömän reitin puurakenteet. Ensi vuodelle Metsähallituksella on käytössä eduskunnan myöntämiä jakovaroja, joita suunnataan huonokuntoisten pitkospuiden korvaamiseen sekä Harjujärven esteettömän taukopaikan kunnostukseen.

Puistonjohtaja Tuula Peltonen on iloinen palvelujen paranemisesta. Hän pitää kunnostustoimia todella tarpeellisina, sillä palvelujen kysyntä on kasvanut viime vuosina vahvasti ja koronan myötä vieläkin enemmän.

– Riittävän suurilla liitereillä ja uusilla käymäläratkaisuilla saadaan tehostettua huoltoa. Kunnossa olevat reitit ja palvelut taas mahdollistavat luonnossa virkistäytymisen yhä useammille. Hienot luontokokemukset tuovat kävijöille jaksamista arkeen ja samalla myös ymmärrystä ja halua suojella luontoa, kertoo Peltonen.

Janne Airaksinen