Kävin jokin aika sitten Joutsassa ja ilokseni uusi sosiaali- ja terveyskeskus oli valmistunut. Olin mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuspäätöksissä. Prosessi vaati monia kompromisseja ja linjanmuutoksia, jotka eivät kaikkia miellyttäneet.

Sain aikanaan keskustapiireistä kovia moitteita ns. Lamminmäen kokouksesta ja sen järjestämisestä kesällä 2018. Tilaisuus oli käännekohta sille, että päättäjät pystyivät lopulta hyväksymään nykymuotoisen sote-keskuksen rakentamisen, käytännössä vuodeosaston hylkäämisen. Ja siis sen, että sote-keskus ylipäätään syntyi.

Viime viikolla luin Joutsan Seudusta mittavista sote-investointisuunnitelmista, joita on ilmeisesti taustalla suunniteltu ja linjattu pitkälle. Kärkipuheenjohtajilta tai keskeisiltä lautakuntien puheenjohtajilta en ole havainnut ulostuloja. Päätöksenteon asiakirjat, liitteet tai muu julkisuuteen annettu info eivät kerro perusteluista, vaihtoehdoista, riskeistä, palvelutarpeen kehittymisestä, kaavailluista toimijoista tai muutosilmiöistä yhtikäs mitään. Kuntalaiskeskustelu ja osallistaminen on ollut mitätöntä.

Puutteet hämmästyttävät investointien mittakaavan vuoksi. Näen vakavan uhan, että Joutsan kunta turmelee jo nyt vakavan taloustilanteensa vielä pahemmaksi investoimalla hankkeisiin, joihin sillä tosiasiassa ei ole kantokykyä ja joihin liittyy pitäjänhistorian merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset riskit.

Investoimalla sote-keskukseen varmistettiin, että Joutsassa on asianmukaiset tilat keskeisimmille ja eniten käytetyille sosiaali- ja terveyspalveluille. Aivan ensimmäisenä kehotan – sote-keskushankkeen kokemuksella – kertomaan nyt esitellyt jatkoinvestointien eurot 1,5-2:lla, jopa 2,5:llä.

Joutsan kunnan omat yhteenlasketut investoinnit sote-tiloihin nousisivat vähintään yli 10 miljoonan euroon, todennäköisesti 15 miljoonan euron kieppeille. Mukana on siis uusi sote-keskus, jatkoinvestoinnit sekä arvioimani kustannuskehitys. Huomiotta ei voi jättää yksityisen tekemiä investointeja, joiden arvo lienee noin 10-12 miljoonaa euroa – Jousen kaltaisiin tiloihin.

Mikäli sote-uudistus toteutuu, sote siirtyy pois kunnilta. Nyt ei ole mitään tietoa missä määrin maakunnat tiloja vuokraavat tai tarvitsevat. On siis huomattava riski sille, että Jouselle ja keittiölle ei ole vuokraajaa niiden tulevan jatkokäyttöiän aikana. Tämä riski voi realisoitua nopeasti, jopa viidessä vuodessa.

Joutsan kunnan tase ei kerro totuutta. Siellä piilee paljon yliarvostettuja kiinteistöjä. Tase pitäisi oikaista alaskirjauksin kiireesti. Vasta sen jälkeen voidaan arvioida talouden tilaa ja kantokykyä. Tämän jälkeen tarvitaan varmuus, käytännössä sopimuksin, että kaavailtuja tiloja myös käytetään pitkään. Me kaikki tiedämme, ettei tällaista sopimusta saa nyt, eikä lähivuosina.

Vaihtoehdot ovat siis vähissä. Mikä neuvoksi? On selvää, että erilaisia väliaikaisratkaisuja on edessä. Pitkällä aikavälillä järkevintä on irrottautua sote-kiinteistöomistuksista. Uuden sote-keskuksen ympärille kiedottu kiinteistöpaketti kiinnostaa sijoittajia.

Kiinteistösijoittaminen sote-kiinteistöihin ei missään tapauksessa ole tulevaisuuden kunnan ydintä – ei siinäkään tapauksessa, vaikka sote-uudistus tällä(kin) kertaa romuttuisi. Kiinteistöjen omistamisella ja hallinnoinnilla ei puolestaan ole mitään tekemistä varsinaisen toiminnan kanssa.

Vuodeosaston, hammashoidon saati keittiön tilakysymysten ratkaisemiseen ei siis tarvita Joutsan kunnan tasetta. Sote-keittiöbisnes soveltuisi hyvin paikallisen yritystoiminnan vastuulle. Entä Hartola, jossa on isot tilat tätä varten remontoituna? Toimija löytyy varmasti, jos vaan halua on.

Entä mikä on raju väestökehityksen vaikutus? Sote-keskuksesta vapautunee tiloja ajan kanssa. Sekin keskustelu on edessä, kantaako väestöpohja Sakuko-osastoa tulevaisuudessa ja kuinka pitkään. Tämä keskustelu on käytävä siinäkin tapauksessa, että osasto tarvitaan. Vuodeosasto Sysmässä, lukio Joutsassa?

En ymmärrä, miten vastuullinen päättäjä pystyy näillä tiedoilla hyväksymään esitellyn investointiohjelman. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa poliittisesta yhteistyöstä. Niinpä esitän vakavan toiveen: Jarrua, ylikonstaapeli evp. Peltonen!

Jukka Huikko
Seudun vapaa-ajanasukas, kh pj. 2017-2019

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →