Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on saanut selvityspyynnön Luhangan rakennuslautakunnan toimintaan liittyen. Kantelussa on asiamiehenä Hannu Heinonen ja kantelijat ovat Raili Pajunen, Aimo Pajunen, Aira Tuomala, Asko Tuomala, Pertti Vepsäläinen sekä Purnun-Tohtaan seudun ympäristöyhdistys.

Kantelussa katsotaan kunnan rakennuslautakunnan menetelleen virheellisesti Ilmatar Luhanka Oy:n Latamäen tuulivoima-aluetta koskevia asioita käsitellessään.

Avi pyytää lautakuntaa antamaan oman selvityksensä siihen, onko vuonna 2019 tehdyistä melumittauksista tiedotettu sekä onko melumittaustuloksia koskeviin asiakirjapyyntöihin ja muihin asiaa koskeviin tiedusteluihin vastattu. Lisäksi tulee kertoa, miten kesällä 2020 tehdyn hallintopakkohakemuksen käsittelyssä on menetelty.

Asiassa pitää myös hankkia tarvittavat selvitykset sen käsittelyyn osallistuneilta viranomaisilta ja viranhaltijoilta. Rakennuslautakunta antaa vastauksensa selvityspyyntöön seuraavassa kokouksessaan. Se järjestetään joulukuussa.

Janne Airaksinen