Paikallislehti selvitti Joutsan kunnanvaltuutettujen läsnäolotilastot. Kunnalta saatiin tilasto kuluneelta valtuustokaudelta alkaen 1.6.2017 – 14.9.2020. Tilastosta ilmenee, että valtaosa kunnanvaltuutetuista on hyvin uskollisesti paikalla.

Materiaali käsitti 18 kokousta mainitulta ajalta, ja kuten oheisesta taulukosta näkee, yhtä lukuun ottamatta kaikki valtuutetut olivat läsnä vähintään 12 kokouksessa. Peräti kuusi henkilöä on ollut läsnä kaikissa 18 kokouksessa, 17 kokouksessa seitsemän valtuutettua, 16:ssa yksi ja 15:ssa kolme. Näistä kertyy jo 17 läsnäolijaa, kun Joutsassa valtuuston koko on 25 valtuutettua.

Mallia tälle jutulle on haettu eduskunnan poissaolo- ja läsnäolotilastoista. Näin ollen mainitaan kärki- ja jumbosijat. Tilastoaikana kaikissa 18 kokouksessa olivat läsnä Heikki Kuurne (kesk.), Matti Kallioinen (kd.), Jarmo Liukkonen (kesk.), Lea-Elina Nikkilä (vihr.), Niilo Peltonen (kesk.) ja Jouko Tarkkanen (kesk.).

Jumbosijaa viidellä läsnäololla pitää Otto Takala (kesk.). Häneltä kysyttiin tarkempaa syytä muita huonommalle osanotolle.

– Juurisyy merkittäville poissaoloille valtuuston kokousten osalta on ollut tällä valtuustokaudella intensiivinen työ- ja vaikuttajaelämä ensin Kajaanissa ja viimeisen reilun vuoden ajan Helsingissä. Syyhyn liittyy vahvasti pitkät etäisyydet ja etäosallistumisen mahdollisuuden puuttuminen, kertoo Takala.

Hän pitää hyvänä hyvinvointi- ja sivistyslautakuntatoiminnan etäosallistumismahdollisuuksia, joiden vuoksi Takala on ollut lautakunnassa valtuustoa enemmän läsnä.

– Vaikuttajat yhteensaattavien valtuuston kokousten osalta liputan kuitenkin vielä vahvasti sen puolesta, että ne on hyvä järjestää pääsääntöisesti fyysisinä kokoustilaisuuksina, tunnustaa Takala.

Kunnasta saadun tiedon mukaan Joutsan valtuustoista on ollut etäyhteysmahdollisuus yhdessä kokouksessa, ja tämä liittyi korona-epidemian alkuvaiheisiin.

Jouni Hautakangas (kok.) on sikäli tilaston poikkeus, että hän on noussut kesken kauden valtuustoon keväällä 2019 Jukka Huikon tilalle. Varsinaisena valtuutettuna hän on ollut läsnä 6 kertaa syyskuun kokous mukaan luettuna. Varajäsenenä Hautakangas ehti olla läsnä 5 kertaa.

Kuntalain 103 pykälän mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Inhimillisessä elämässä syitä poissaoloille valtuustosta on useita, ja sitä varten on olemassa järjestelmä varavaltuutetuista. Varsinainen valtuutettu voi sairastua tai olla työ- tai perhe-elämän kiireiden vuoksi estynyt tai muuten esteellinen päätöksentekoon liittyvän jääviyden vuoksi. Jos valtuutettu on poissa, hänen tilalleen on kutsuttava varavaltuutettu.

Jos valtuutettu on paljon poissa, varavaltuutettu saattaa olla läsnä hyvin monessa kokouksessa. Tällöin hänen voidaan sanoa käyttävän merkittävää poliittista valtaa, vaikka aikanaan vaaleissa saamansa äänimäärä ei varsinaiseksi valtuutetuksi riittänyt.

Kolme eniten valtuustossa läsnä ollutta varavaltuutettua tilastokaudelta ovat Pekka Hytönen (11 kertaa), Liisa Temisevä (8 kertaa) ja Ulla Tommola (6 kertaa). Muiden puolueiden varavaltuutetut ovat olleet kokouksissa viidestä kahteen kertaan.

Kaikki eniten paikalla olleet varavaltuutetut edustavat keskustapuoluetta, joka on myös suurin valtuustoryhmä. Varavaltuutetuilla on myös kutsumisjärjestys. Tilastossa ei ole eroteltu, onko varajäsen osallistunut varsinaisen valtuutetun esteellisyyden takia jonkun asian käsittelyyn vai onko joku ollut pois kokonaan. Esteellisyydet liittyvät usein esimerkiksi kaavojen hyväksymiskäsittelyyn. Suurin osa valtuutettujen poissaoloista liittyy muihin syihin kuin esteellisyyksiin.

Tilaston pyytämisen jälkeen on ehtinyt olla yksi kunnanvaltuuston kokous lisää 26.10. Poissaolotilastot eivät sen myötä muuttuneet merkittävästi.

Poissa olivat Jussi Lehtonen (ps.), Kalevi Fredin (kesk), Tapio Kyröläinen (kesk) ja Otto Takala (kesk). Fredinin varavaltuutettuna paikalla oli Liisa Temisevä ja Takalan varavaltuutettuna Ulla Tommola.

Janne Airaksinen

Kuvassa Joutsan valtuutetut kokoontuvat tänä keväänä poikkeusoloissa koulukeskuksen auditoriossa. Epätavanomainen paikka on valittu valtuustosalin sijalle koronaepidemian asettaman turvavälivaatimuksen vuoksi. Osa valtuutetuista käytti tässä kokouksessa etäyhteyttä.