Luhangan Latamäessä toimiva tuulivoimayhtiö Ilmatar on velvoitettu tekemään alueella uudet melumittaukset, sillä vuoden 2015 ei pidetty kyllin luotettavina. Alueella on kuusi tuulivoimalaa. Melumittaukset olivat varmuudella käynnissä lokakuun alussa 2019, mutta tuloksia niistä ei ole vielä julkistettu. Mittaukset ovat kestäneet näin ollen yli vuoden.

Melumittausten aloittamista taustoittanut yleisötilaisuus pidettiin syyskuun alkupuolella Luhangan Kylätalolla. Tuolloinkin läsnä ollut Seppo Hakola, Ilmatar Service Oy:n tekninen päällikkö, selittää pitkää kestoa sopivan tuulensuunnan puutteella.

– Yksi mittaus vielä puuttuu, ja sitä varten tuulen suunnan pitää olla täsmälleen oikea, sen pitää silloin puhaltaa kaakosta. Tuulen pitää olla myös voimakkuudeltaan sopiva, eikä mittausten aikana saa sataa, sanoo Hakola.

Hakola ymmärtää, mikäli jokin taho tässä tilanteessa epäilisi tuulivoimayhtiötä jo mittaustulosten julkistamisen tarkoituksellisesta viivyttämisestä. Hän kuitenkin tyrmää tämän mahdollisuuden.

– Toimimme luonnon armoilla. Kaakosta puhaltava tuuli voi olla harvinainen, sillä Latamäessä puhaltaa yleensä etelän tai lounaan suunnalta. Jos mittauksia ei tehdä kunnolla suunnitelman mukaisesti, meitä arvosteltaisiin sitten siitäkin. Kerromme tuloksista heti kun ne ovat valmiita, toteaa Hakola.

Kaakon suunta selittyy Hakolan mukaan sillä, että siinä saadaan melusta kärsinyt taho, tuulen suunta ja tuulivoimalan turbiini samalle linjalle. Hän uskoo, että melumittaukset ovat kaikilta osin valmiita vielä tämän vuoden aikana.

Mittaukset ovat kaksiosaiset. Ensimmäinen lyhytvaihe selvittää, milloin ja miten tuulivoimalat pitävät eniten melua. Toinen vaihe selvittää melutason vaihtelua eri olosuhteissa pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2019 syyskuun yleisötilaisuudessa mittauksesta vastaavat tahot arvioivat, että nämä pitkäaikaismittaukset valmistuvat syys-joulukuun aikana samana vuonna.

Melua mitataan ulkona kolmessa mittauspisteessä, jotka sijaitsevat Latamäen tuulivoimapuiston ympäristössä olevien asuinkiinteistöjen piha-alueilla.

Mittauksia on tehnyt Ramboll Oy tuulivoimayhtiön toimeksiannosta. Tätä puolestaan edelsi hallinto-oikeuden päätös, jonka tuloksena Luhangan kunnan rakennuslautakunnan oli teetätettävä Ilmattarella uudet mittaukset. Asia kävi KHO:ssakin, mutta tämän instanssi ei myöntänyt valituslupaa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Seppo Hakola (oik), Ilmatar Service Oy:n tekninen päällikkö ja Janne Ristolainen (vas.), melumittauksen käytännön toteuttaja Ramboll Oy:stä esittelivät suunnitelmia Luhangan yleisötilaisuudessa. Kuva: JS Arkisto.

Pitkäaikaismelumittaus tehtiin kuvan mukaisella laitteistolla. Otos on Latamäen läheisyydestä lokakuun alusta. Yhteensä kolmella mittauslaitteistolla selvitettiin melutason vaihtelua eri olosuhteissa pidemmällä aikavälillä kolmessa eri kohteessa. Lyhytaikamittauksen kerrottiin tapahtuvan vielä erikseen, ja sillä tutkittiin, milloin ja miten tuulivoimalat pitävät eniten melua. Kuva: JS Arkisto.

Tagged with →