Pertunmaan kunnan päätös laittaa omistamiaan Suur-Savon Sähkön osakkeita myyntiin synnyttänee myyntikeskustelua myös Joutsassa ja Luhangassa. Todennäköisesti Joutsassa ja Luhangassa asia ei tule etenemään edes viralliseen päätöksentekoon, saati myyntipäätökseen. Voisi olla kuitenkin hyvä, että kuntien luottamusjohdossa käytäisiin asia jälleen perusteellisesti läpi.

Kyseessä on kunnille merkittävä omaisuuserä. Pertunmaan määrittämällä myyntihinnalla laskien Joutsan kunnan osakkeiden arvo olisi 11,66 miljoonaa euroa ja Luhangan osakkeiden arvo 1,75 miljoonaa euroa. Todellinen myyntihinta ei ehkä tule olemaan näin korkea, mutta miljoonista puhutaan joka tapauksessa. Osakkeiden osinkotuotto on nykyään kohtalainen ja matalien lainakorkojen aikana osakkeiden myynti ei ole välttämättä taloudellisesti fiksua.

Kuntien osakeomistuksia voi perustella sillä, että omistus ankkuroi yhtiön omalle toimialueelleen ja pakottaa sen toimimaan vastuullisesti. Vapaan kilpailun aikana omistuksella sen sijaan ei pitäisi olla vaikutusta sähkön hintaan. Sähkön siirtohinnat taas ovat säädeltyjä ja toisaalta Suur-Savon Sähkön alueella jo niin korkeita, että olisi vaikea nähdä niihinkään olevan tulossa isoja muutoksia, vaikka kunnat sähköyhtiön myisivätkin.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.