Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina teknisen lautakunnan esitystä kunnan investoinneista budjettivuodelle 2021 ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle. Valtuuston päätettäväksi ovat etenemässä miljoonaluokan investoinnit, kun summa seuraavalle vuodelle on noin neljä miljoonaa ja sitä seuraavalle noin 3,6 miljoonaa.

Isoin investointi on Sakuku-osaston saneeraaminen palvelukeskus Jousen tiloihin 2,1 miljoonalla eurolla. Toinen suuri hanke liittyy suunterveydenhuollon- ja ruokapalveluiden uudisrakentamiseen 1,7 miljoonalla. Myös palvelukeskus Jousen käyttövesiputkiston remontti ja ilmanvaihdon saneeraus osastoihin Kuusela ja Mäntylä nousee vahvasti esille vuonna 2022 noin 1,2 miljoonan kokonaiskulullaan.

Sakukon saneeraus Jouseen koskettaa pääosin nykyistä Koivula-osastoa ja joitain pieniä tiloja myös alakerran puolelta. Hanke käynnistyy jo tulevana vuonna.

Pakollisen väestönsuojan yhteyteen toteutetaan sprinklerikeskuksen siirto. Tämä täytyy tehdä, jotta sprinkleröinti toimisi saneerattavalla puolella. Siirto myös mahdollistaa vanhan terveyskeskuksen purkamisen, mikä voisi olla ajankohtaista jo vuonna 2023. Sitä ennen tiloja käytettäisiin väistötiloina, joihin remontin alle menevien osastojen asiakkaita voisi sijoittaa asumaan väliaikaisesti.

Ennen purkamista vanhan terveyskeskuksen puolelta täytyy myös etsiä uudet tilat hammashuollolle ja ruokapalveluiden keittiölle. Vaihtoehtoina on jo useamman vuoden palloteltu näiden toimintojen siirtämistä johonkin olemassa olevaan tilaan keskustassa. Nyt poliitikot ovat linjaamassa, että tilakysymykset ratkaistaan uudisrakentamisella.

– Vanha Helperi on palannut kunnan omistukseen 36.000 euron kiinteistökaupalla. Tontti on halvin rakentaa kaikista vaihtoehdoista ja meillä on valmiiksi parkkipaikat siinä vieressä sekä kaavakin on jo olemassa. Jo yksinomaan suunnittelukustannuksissa säästetään tässä mallissa, kertoo tekninen johtaja Juha-Matti Näykki.

Hän on tutkinut useita saatavilla olevia kiinteistöjä keskustaajamassa. Jokainen niistä tarvitsisi suuria remontteja muun muassa ilmanvaihdon, sähköjen ja valaistuksen suhteen ennen soveltumistaan hammashuollolle tai ruokapalveluille. Uudistilojen tekeminen esimerkiksi B-osan yhteyteen on myös osoittautunut tarpeettoman kalliiksi.

Hammashuolto tarvitsee esimerkiksi joka huoneeseen vesipisteet ja väliseinien pitäisi mahdollistaa röntgenin käyttö. Keittiön kohdalla suurin kuluerä ovat laitteet, ja keittiön nykyinen laitekanta on joka tapauksessa vanhentunutta ja uusimisen tarpeessa. Teknisessä on laskettu, että korjaamisaste nousisi niin korkeaksi, että sen sijaan kannattaa rakentaa täysin uutta.

– Hammashoitolan ja keittiön tilaratkaisut ovat olleet suurimmat pulmat, sillä ne ovat suoraan yhteydessä vanhan terveyskeskuksen purkuun ja siihen, että vanhoista tiloista tulee joka vuosi sata tuhatta ylläpitokustannuksia. Uudisrakennus vanhan Helperin tontille olisi ratkaisu tähän, näkee Näykki.

Kunnanhallitus oli samoilla linjoilla teknisen lautakunnan esityksen kanssa. Vain Iiris Ilmonen (kok.) olisi halunnut palauttaa hankkeen takaisin uuteen valmisteluun. Hän vetosi viiden miljoonan investointikattoon sote-hankkeissa, ja jätti lopulta eriävän mielipiteen investointiohjelmasta.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan kunnanhallitus kävi vilkkaan keskustelun etenkin hammashuollon ja ruokapalveluiden uudisrakentamisesta. Velan määrää hän ei pidä kynnyskysymyksenä näin olennaisen tärkeissä hankkeissa.

– Näen sen panostamisena siihen, että Joutsassa säilyy hammashuolto sote-uudistuksenkin jälkeen. Tämä on myös osa johdonmukaista investointisarjaa, jossa laitetaan kuntoon sote- ja terveyspuolen tilat ja liikuntapaikat, taustoittaa Nissinen.

Purkukustannuksiakin vanhan terveyskeskuksen osalta on jo pystytty alustavasti arvioimaan, tosin ilman haitta-ainekartoitusten täsmennyksiä. Karkea summa on noin 300.000 euroa.

Täytyy huomata, että jokaiselle vuodelle on laitettu 500.000 euroa varauksena maanhankintaan ja irtaimen kiinteistöomaisuuden ostamiseen. Nämä eivät välttämättä toteudu, paitsi jos kunnalle tarjotaan jotain oikein herkullista tonttimaata hyvältä paikalta.

Janne Airaksinen

Kattojen korjauksia, putkiremonttia ja huoltorakennus plus paljon muuta

Joutsan investointibudjetti listaa lisäksi paljon pienempiä, mutta yhtä tärkeitä kohteita. Wavin & Grundfosin halli tarvitsee kuivatusjärjestelmän 100.000 eurolla, ja käytännössä kyse on kunnollisesta salaojituksesta. Maanrajan alapuolisiin tiloihin kun nousee vettä. Lisäksi julkisisuun tehdään 50.000 euron korjaus. Summat siirtyvät vuokriin katettaviksi.

Köysitien hallin katossa on ongelmia ja niinpä sen remonttiin on varattu 70.000 euroa. Uuden Helperin tiloissa korjataan ikkunoita ja ovia 80.000, Leivonmäellä Keltasirkun päiväkodin aitaan ja porttiin 12.000, Jousen yleiskaapelointiin 10.000, punttisalin yhteydessä olevan väestönsuojelutilan uudistamiseen 60.000 ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin kuluihin 65.000.

Suunnitelmavuodelle 2022 on merkitty pitkään vireillä ollut huoltorakennus urheilukentän läheisyyteen (200.000), kyse olisi kylmästä rakennuksesta tai katoksesta. Huuponhovin putkiremonttiin on varattu 110.000 euroa.

Yhdyskuntatekniikan puolella päällystämistä ja katuvalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi riittää tasaiseen tahtiin. Savontien kevyenliikenteenväylän jatkaminen nousi infrarakentamisen prioriteeteissa sijalle yksi, joten se toteutetaan vuonna 2022 (350.000 e). Työt liittyen Riuttatiehen, Jousitien liittymään, Karimäentiehen ja Kontiontiehen siirrettiin vuodelle 2023. Jätevedenpuhdistamon aluetta kunnostetaan kahtena seuraavana vuotena 67.000 eurolla.

Jääkiekkokaukalon uusiminen 30.000 eurolla siirrettiin kauemmas tuleville vuosille. Sen sijaan kunnanhallitus palautti Terapiapuiston suunnitteluun 12.500 euron hankerahan. Lautakunta ei ollut varannut rahaa sille, vaikka olikin pitänyt ajatuksen listoilla. Tarkoituksena olisi tehdä Jousen ikäihmisille ulkoilu- ja virkistäytymisalue Myllynlahdelle aukeaviin näkymiin.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tämä teknisen osaston laatima kaavio selventää saneerauksien, uudisrakentamisen ja purkamisten suhdetta terveyskeskuksen tienoilla muutaman tulevan vuoden ajalta.

Hammashuollon ja keittiön tilat aiotaan rakentaa vanhan Helperin tontille. Kunta on ostanut kiinteistön takaisin omistukseensa. Yläkaaviossa paikka sijoittuu Myllytien-sanan yläpuolelle.

Tagged with →