Marraskuun alussa, 4.11. Mari Kämppilä oli lenkillä lempimetsässään Pekkasten alueella, kun hän huomasi, että alueella tehdään harvennushakkuuta. Ainakin 30 vuotta paikalla liikkuneelle näky oli suoranainen järkytys, ja etenkin se, että osa hienon supassa sijaitsevan Häränsilmän pikkulammen rinteistä oli harvennettu.

Kyse on Pekkasissa sijaitsevasta alueesta, jonka keskiössä on mainittu Häränsilmän lampi. Valtatien länsipuolen, Pekkasten peltoaukeiden ja niin sanotun vedenottamon soramontun rajaamaan kolmioon on aikojen saatossa muodostunut reilun parinkymmenen hehtaarin epävirallinen ulkoilualue. Harjujen päällä ja eri puolilla tätä aluetta on risteillyt runsas polkuverkosto, ja seutu on liikkujien suosiossa.

Harvennushakkuita on tehty Joutsan kunnan omistamilla palstoilla. Kämppilä ymmärtää, että kyse on virallisesti talousmetsästä ja että kunta tarvitsee metsätuloja, ja niitä saadakseen maanomistajan täytyy myös hoitaa metsiään. Kunta voisi hänen mielestään julkisyhteisönä ajatella myös kolikon toista puolta.

– En ymmärrä metsän ajattelua kapeakatseisesti pelkän tuoton ja talouden kannalta. Täällä on muitakin arvoja kuten virkistysarvo ja voimaantuminen. Tiettyjä kauniita alueita voisi jättää hakkaamatta talousmetsissäkin, sanoo Kämppilä viitaten Häränsilmän tienooseen.

Koneet ovat myös käyttäneet ajourina harjujen päällä menneitä polkuja. Ne ovat nyt huonossa kunnossa liikkujien kannalta.

– Aion jokaisella lenkillä ennallistaa niitä pikkuhiljaa, vaikka poimien risun kerrallaan pois, toteaa Kämppilä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Mari Kämppilä on kuvattu Pekkasten alueella, niin sanotun Häränsilmän suppalammen rinteessä. Lampi näkyy taustalla. Jos Kämppilä olisi saanut päättää, hän olisi jättänyt luontokohteen tienoon täysin ennalleen harvennushakkuun sijasta.

Tagged with →