Joutsan tekninen lautakunta käsitteli lokakuussa Peräaukon murskaamon maa-aines- ja ympäristölupaa. Tuolloin päätettiin pyytää hakemukseen täydennyksiä, mutta määräaika jäi asettamatta. Nyt lautakunta korjasi tämän seikan määräämällä 31.1.2021 takarajaksi, johon mennessä täydennykset tulee toimittaa.

Kyse on Muttilaisen Kuljetus Oy lupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaukseen Joutsan taajaman läheisyydessä sijaitsevalle kiinteistölle. Kiinteistön nimi on Peräaukko. Lupaprosessi käynnistyi tänä kesänä.

Lautakunta on jo aiemmin listannut mitä täydennyksiä se haluaa hakemukseen. Näitä ovat melun leviämismallinnus, selvitys pohjaveden korkeudesta.

Alueelle tulee asentaa pohjavesiputki, josta mitataan pohjaveden korkeus, mikä ilmoitetaan ympäristötarkastajalle. Pintavesien johtamisesta ja käsittelystä toiminnan aikana tahdotaan muutenkin tarkempi suunnitella. Myös pölyn hallinnasta ja tärinän mittauksesta pitää teettää selvitys.

Janne Airaksinen