Joutsan tekninen lautakunta teki linjanvedot kahteen kuntalaisaloitteeseen. Toinen niistä eli Hiihtomaan perustaminen hylättiin kokonaan. kyseistä hanketta ei toteuteta, koska laskettelijoiden turvallisuutta ei pystytä takaamaan. Hiihtomaa oli toivottu perustettavan urheilukentän läheisyyteen.

Toinen aloite koski palloilukentän ympäristön maisemointia. Tässä vaiheessa alueelle ei tehdä maisemallisia toimenpiteitä, koska siihen ei ole pakottavaa tarvetta. Rinteen loivennus liikuntahallin ja tekonurmikentän välillä toteutetaan siinä vaiheessa, kun urheilukentän varastorakennus toteutetaan alueelle.

Janne Airaksinen

Tagged with →