Keski-Suomen kunnanjohtajakokous päätti kokouksessaan 10.11.2020, että Keski-Suomen uuden keskussairaalan, Sairaala Novan, kustannusten ylittymisestä yli 50 miljoonalla eurolla kustannusarvioonsa nähden laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta selvitys. Selvityksen teettämisestä päätettiin yhteisymmärryksessä sairaanhoitopiirin johdon kanssa.

Tarkastelun kohteena selvityksessä tulevat olemaan ylityksen syiden ohella muun muassa hankkeen päätöksentekoon, tiedottamiseen ja projektin johtamiskäytäntöihin liittyvät seikat. Ulkopuolinen selvitys katsottiin välttämättömäksi, koska sairaanhoitopiirin ja Sairaala Novan rahoituksesta vastaavat kunnat sekä Sairaala Novan talous- ja tuottavuustavoitteiden ohjausryhmä, joka kuntien toiveesta on muodostettu, saivat tiedon sairaalahankkeen kustannusten mittavasta ylittymisestä vasta sairaalarakennuksen vastaanottohetkellä.

SRV Rakennus Oy luovutti 30.10.2020 Keski-Suomen Sairaala Novan kiinteistön viimeisetkin osat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintaan. Samassa yhteydessä tuli ilmi, että Novan rakennuskustannusten arvioitiin ylittyvän noin 10 prosenttia alkuperäisestä arviosta. Rakentamisen kokonaisbudjetti oli alun perin 411 miljoonaa euroa. Kustannukset täsmentyivät ja ne tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 452 miljoonaa.

Koko hankkeen budjetti, johon rakentamisen lisäksi oli laskettu myös lääkinnällisten laitteiden ja ICT-järjestelmien kustannukset, oli 498 M€. Nyt tarkennetussa kustannusennusteessa kokonaissummaksi tulee 552 miljoonaa.

Joutsan ja Luhangan maksuosuudet sairaanhoitopiirin jäsenkuntina olivat alkuperäisen arvion mukaan 9,4 miljoonaa (Joutsa) ja 1,9 miljoonaa (Luhanka). Nyt nämä arviot eivät päde.

Kunnanjohtajakokous valtuutti talous- ja tuottavuustavoitteiden ohjausryhmän kunnanjohtajakokouksen nimeämät jäsenet valmistelemaan lopullisen tehtäväannon selvitystyöhön sekä toimimaan selvitystyön ohjaajana. Sairaanhoitopiiri valtuutettiin huolehtimaan hallinnollisesti selvityksen teettämisestä.

Samalla kuntajohtajakokous päätti esittää, että selvitystyön valmistuttua Keski-Suomen kuntien kuntakokous kutsutaan koolle käsittelemään selvityksessä esiin nousevat seikat.

Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan rakentamisen kustannuksia nostivat muun muassa lisä- ja muutostyöt ja niiden vaatima suunnittelu sekä rakennuskustannusindeksin korotukset. Lisäksi kuluja nostivat myös Novan tontilta löydettyjen, pilaantuneiden maiden puhdistuksesta aiheutuneet kustannukset, rakennusalan lakot sekä koronaviruksesta aiheutuneet lisäkustannukset.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Sairaala Nova havainnekuvassa. (JKMM Arkkitehdit Oy).