Luhankalaisille ja joutsalaisille on nyt tarjolla mahdollisuus vaikuttaa kahteen teollisuushankkeeseen. Nimittäin Luhangan ja Joutsan rajalle suunnitellun jättimäisen tuulivoima-alueen suunnitteluun sekä osittain Luhangan kunnan alueelle ulottuvan malminetsintäluvan käsittelyyn. Tuulivoimaloiden yva-suunnitelmasta tulee lausua mielipiteensä Jyväskylän kaupungille 27.11.2020 mennessä ja kaivoshankkeen ensimmäisestä vaiheesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 26.11.2020 mennessä.

Sen lisäksi, että kaikki kunnan asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat voivat esittää mielipiteensä, niin kunnan päättäjien ja tulevien kuntavaaliehdokkaiden mielipiteet ovat nyt mielenkiintoiset. Paikallisten poliitikoiden kannanotolla ja julkisella ulostulolla näissä kahdessa erityisesti Luhangan tulevaisuuteen vaikuttavassa asiassa on merkitystä äänestettäessä tulevissa kunnallisvaaleissa.

Tämän lisäksi Keski-Suomessa on käynnissä uusi maakuntakaavan valmistelu päätarkoituksella lisätä massiivisella tavalla tuulivoiman rakentamista läpi koko maakunnan. Luhangan kunnalta odotetaan kannanottoa ja osallistumista suunnitteilla olevaan uuteen maakuntakaavaan jo siitäkin syystä, että se on toistaiseksi ainoa tuulivoimapaikkakunta maakunnassa.

Noista kahdesta vireillä olevista Luhankaa suoraan koskettavista hankkeista toteutuessaan olisi dramaattisia negatiivisia seurauksia näiden teollisuusalueiden ympäristöön usean kymmenen kilometrin säteelle kymmenien vuosien ajaksi. Ne eivät sovi suunniteltuihin paikkoihin ekologisista, sosiaalisista eikä taloudellisista syistä.

Siitä huolimatta, että mahdolliset toteutumisaikataulut olisivat pitkät (tuulivoimalat 5–10 vuotta) ja kaivos (15–20 vuotta) tulee jo nyt reagoida näihin painajaisiin ja on oltava valppaana hankeprosessien tulevissa vaiheissa.

Luhangan pienen kunnan asukkailla ja kiinteistöjen omistajilla ei ole koskaan ollut eikä tule varmaan koskaan olemaan toista mahdollisuutta vaikuttaa näin suuriin asioihin. Käytännössä kummallekaan hankkeelle ei onneksi näytä olevan edellytyksiä toteutua, silti mielipide kannattaa ilmaista. Suunnitelluista kaivoshankkeista Suomessa keskimäärin toteutuu yksi tuhannesta.

Hannu Heinonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →