Perusturvalautakunta päätti, että Joutsan kunta varautuu kotouttamaan vuonna 2021 enintään kymmenen kuntapaikan verran oleskeluluvan saaneita lapsiperheitä turvapaikanhakijoista ja kiintiöpakolaisista. Käytännössä kyseeseen tulee enintään kaksi lapsiperhettä.

Joutsan kunnassa ei ole tällä hetkellä kuntapaikoilla olevia maahanmuuttajia, mutta jos näin tapahtuu, kunnan täytyy palkata määräaikainen sosiaaliohjaaja hoitamaan kotouttamistehtävää. Nykyisellään kunnassa ei ole riittävää sosiaaliohjauksen resurssia kotouttamistyöhön, koska työ on sitoutumista ja aikaa vievää. Valtio tukee ely-keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti.

Janne Airaksinen