Talven tulo saa muutkin kuin varsinaiset muuttolinnut liikkeelle niin Suomessa kuin muuallakin. Monet Lapin lajit saapuvat etelämmäksi loka- marraskuussa, kuten lapintiaiset ja koskikarat. Kyse on paikkalinnuista, jotka tavallisesti ovat koko vuoden reviirillään, jos olosuhteet sen sallivat.

Tärkein syy paikkalintujen vaellukselle on ravintopula, joka liittyy kesän hyvään pesintätulokseen. Mikäli lintukanta paisuu liian suureksi, kaikille ei riitä ravintoa ja varsinkin nuoret linnut lähtevät hanakasti vaeltamaan ravinnon perässä.

Yksi tällainen laji on pähkinänakkeli. Osa nakkeleista saapuu rengaslöytöjen perusteella kaukaa Venäjän taigalta.

Pähkinänakkelin paikkauskollisuutta kuvaa se, että tavallisesti lähes kaikki pähkinänakkelit ovat hävinneet Suomesta loppukevääseen mennessä. Jostain syystä pähkinänakkeli ei viihdy Suomessa, vaikka nakkelin päärotua pesii vakinaisesti eteläisessä Ruotsissa. Lisäksi vakinainen kanta on Virossa ja Venäjällä aivan Karjalan kannaksen tuntumassa.

Jää nähtäväksi onko ilmaston lämpenemisellä minkäänlaista myönteistä vaikutusta pähkinänakkelin leviämiseen. Pähkinänakkelilla esiintyy aika-ajoin massavaelluksia, jolloin Suomeen saapuu tuhansia lintuja. Massavaelluksilla lintuja menee Ruotsiin asti ja toisinaan lajia löytyy pesivänä myös Pohjois-Ruotsista.

Ruotsin eteläinen vakinainen nakkelikanta ei juuri ulotu Norrlandin eteläistä rajaa ylemmäksi. Suurvaelluksille lähtevät nuoret yksilöt ja toisinaan linnut saattavat jäädä pesimään Suomeenkin. Parhaina vuosina pesiviä pareja voi olla kymmeniä.

Pesivien parien määrä ei ole juuri muuttunut viime vuosikymmeninä ja suurempaa runsastumista ei ole juuri ollut havaittavissa. Pähkinänakkeleita saapuu Suomeen joka vuosi, mutta massavaellukset tapahtuvat noin kymmenen vuoden välein, toisinaan tiheämminkin.

Pesimään jäänyttä nakkelia ei juuri voi olla huomaamatta, kun lintu viheltää soidinlauluaan kuusen latvasta. Pähkinänakkelin voi löytää pesivänä mistäpäin Suomea tahansa, tosin pääpaino on ollut keskisessä Suomessa.

Pähkinänakkeli saattaa asettua pihapiiriin vanhaan tikankoloon tai linnunpönttöön. Talvisin pähkinänakkelit liittyvät tiaisparviin ja saattavat tulla näin myös ruokinnalle.

Etelä-Suomessa pähkinänakkelit viihtyvät erityisesti tammimetsissä ja erilaisissa lehdoissa. Pähkinänakkeleilla on useita alalajeja ja tämän johdosta väritys hieman vaihtelee.

Suomessa esiintyvät nakkelit ovat erinomaisia puissa kiipeilijöitä tikkojen tapaan. On olemassa myös nakkeleita, jotka ovat erikoistuneet kiipeilemään muun muassa kallioilla.

Jarmo Vacklin

Tagged with →