Joutsan perusturvalautakunta hyväksyi lukollisten lääkekärryjen hankinnan palvelukeskus Jouseen Tauno ja Impi Hasan rahaston varoista. Hankinnan arvo on 3.294 euroa.

Palvelukeskus Jousen lääkehuone sijaitsee Koivula-osastolla. Osaston jäädessä pois käytöstä Sakuko-remontin vuoksi, lääkehuoneen paikka ja asukkaiden turvallinen lääkkeiden säilytys piti arvioida uudelleen. Lääkehuoneelle on varattu uusi paikka Jousen muista tiloista, joka remontoidaan siten, että se täyttää sille asetettavat vaatimukset.

Lääkkeet säilytetään edelleen lääkehuoneessa, mutta niiden vienti osastoihin Mäntylä ja Kuusela tulee järjestää uudelleen. Palvelukeskus Huuponhovissa lääkkeiden siirto osastoille ja säilytys jakamisen aikana lukollisessa kuljetusvaunussa on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Tauno ja Impi Hasan rahaston varat on tarkoitettu käytettäväksi vanhainkodin hyväksi.

Janne Airaksinen