Perusturvalautakunta hylkäsi keskiviikon kokouksessaan Kalle Willmannin oikaisuvaatimuksen Sakuko-osaston kalusteiden hankinnasta. Willman ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Oikaisuvaatimuksen kohteena on perusturvalautakunnan 23.9. tekemä päätös käyttää Tauno ja Impi Hasan testamenttivaroja Sakuko-yksikön kalusteiden hankintaan. Willmanin mukaan lautakunta oli ylittänyt toimivaltansa. Argumentit liittyvät muun muassa Jousen Koivula-osaston saneeraamisen hyväksymisajankohtaan, vuokrasopimukseen seututerveyskeskuksen kanssa sekä siihen, kenen vastuulla loppujen lopuksi on hankkia kalusteita yksikköön.

Hylkäävän päätöksen yhteydessä lautakunta totesi valtuuston päättäneen asiasta vuonna 2019 investointilistan hyväksymisen yhteydessä. Vuokrasopimuksesta on neuvoteltu Joutsan kunnan teknisen-, perusturvaosaston ja seututerveyskeskuksen välillä syyskuussa ja lokakuussa pidetyissä palaverissa. Seututerveyskeskus tulee maksamaan kalusteet pääomavuokrassa takaisin kunnalle.

Lääkinnälliset kalusteet hankkii seututerveyskeskus ja näihin kuuluvat muun muassa sängyt. Testamenttimääräyksen mukaan varat on tarkoitettu Joutsan vanhainkodille. Sakuko-yksikkö ja Palvelukeskus Jousen tilat ovat osittain yhteiset.

Janne Airaksinen