Joutsalaiset ovat viime vuosina tehneet useita valituksia Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (HAO) ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja useimmiten menestyksellä. Yhdestä HAO:n opettavaisesta ratkaisusta, 20/0907/2 Dnro 00452/19/1203 ajattelin malliksi kertoa.

Omainen A oli vaatinut kopiota Jousessa hoidossa olevan vanhempansa hoito-/hoiva- ja lääkitystiedoista. Va. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio oli kieltäytynyt, jolloin omainen oli tehnyt oikaisuvaatimuksen Kallion päätöksestä perusturvalautakunnan yksilöjaostolle. Jaosto oli myös tehnyt kielteisen päätöksen, ja A oli valittanut molemmista päätöksistä HAO:een.

HAO kumosi ratkaisussaan Kallion kielteisen päätöksen ja siirsi tietopyynnön perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. HAO hylkäsi yksilöjaoston tekemän kielteisen päätöksen, koska sen mukaan yksilöjaostolla ei olisi ollutkaan valtaa tehdä päätöstä asiassa.

Perusteluissaan HAO toteaa, että tietopyyntö koski perusturvalautakunnan hallussa olevia asiakirjoja. Lautakunta ei kuitenkaan ollut tehnyt julkisuuslain eikä kunnan hallintosäännön edellyttämää päätöstä asiakirjojen antamista koskevan päätösvaltansa siirtämisestä peruspalvelujohtajalle. Niinpä ei Kallio eikä yksilöjaosto olleet asiassa päätösvaltaisia. Hallintosääntöä on syytä korjata!

Kunnan asiassa HAO:lle antamassa vastineessa väitettiin, että peruspalvelujohtajalla oli oikeus käyttää perusturvalautakunnan puhevaltaa ja siksi oikeus tehdä asiassa päätös. HAO totesi perusteluissaan, ettei puhevalta sisällä oikeutta hallintopäätösten tekemiseen. Sama ongelma on tullut esiin eräissä kunnanjohtajan päätöksissä. Otettakoon tämäkin opiksi!

Useilla muillakin joutsalaisilla on ollut täysin samoja ongelmia tietojen saannissa perusturvan toimialalta. Osa on saanut jo edellä kuvatun kaltaisia HAO:n ratkaisuja, osalla käsittely on vielä kesken HAO:ssa, Eduskunnan oikeusasiamiehellä ja AVI:ssa. Valitusten aiheuttama suuri työmäärä eri osapuolille ja isot kustannukset olisi voitu välttää tarpeettomina, mikäli kunnan hallintoa hoidettaisiin vaadittavalla asiantuntemuksella.

Kalle Willman
kunnan jäsen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →