Kunnallisten hankintojen tekeminen on tänä päivänä, jos nyt ei ihan ydinfysiikkaa, niin joka tapauksessa varsin monimutkaista touhua. Yhteisten verovarojen väärinkäytön ehkäisemiseksi lainsäätäjä on määritellyt julkisille hankinnoille tiukat reunaehdot. Toisaalta kunnan hankinnat ovat pienten paikkakuntien pienyrityksille tärkeitä liikevaihdon lähteitä, joillekin jopa elintärkeitä. Näin kunnat joutuvatkin tasapainoilemaan hankintalakien pilkuntarkan noudattamisen ja paikallisen elinvoiman säilyttämisen välillä.

Ongelmasta nähtiin Joutsassa tuore esimerkki, kun kunnanhallitus päätti asiantuntijalautakunnan päätöksen vastaisesti liittyä kirjaston kirjahankinnoissa kuntien yhteiseen hankintarenkaaseen ja hylätä pitkäaikaisen kumppanin eli paikallisen kirjakaupan. Päätöksen taustalla on muun muassa se, että jatkossa kunnan työntekijöiden ei tarvitse kantaa huolta hankintojen onnistumisesta. Voi kysyä, onko tällainen peruste hyväksyttävä paikallisen yrityksen hylkäämiselle.

Joka tapauksessa pitkän tähtäimen kehitys näyttää siltä, että hankinnat karkaavat paikallisten yritysten ulottumattomiin. Tähän kehitykseen pitäisi puuttua. Ehkä asiaa kannattaa pohtia esimerkiksi kuntien ja yrittäjien yhteisillä foorumeilla.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →