Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on muistuttanut Joutsan kuntaa sosiaalitoimen asiakaskirjausten tekemisestä. Avi toteaa, että asiakaskirjaukset tulee tehdä sillä tarkkuudella, että niiden perusteella on mahdollista jälkikäteen todentaa tapahtumien kulku.

Avin ratkaisu liittyi yksityishenkilön tekemään kanteluun hänen lähiomaisensa saamista sosiaalitoimen palveluista. Kyseisessä tapauksessa sosiaalitoimen tekemistä kirjauksista sai tapahtumista hyvin erilaisen kuvan kuin kantelussa esitettiin. Lisäksi ainakin yhdestä asiakaspalaverista ei löydy kirjauksia lainkaan.

Avi painottaa, että asiakaskirjausten merkitys korostuu henkilöstön vaihdostilanteissa. Kyseisessä tapauksessa Joutsan kunnasta ei pystytty vastaamaan kaikkiin kantelun kohtiin, koska työntekijät olivat vaihtuneet, eikä asiakaskirjauksia ollut.

Markku Parkkonen

Tagged with →