Luhangan kunnanvaltuusto teki keskiviikkona kaksi merkittävää päätöstä: vanhainkoti päätettiin muuttaa tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja kirkonkylän kirjasto päätettiin siirtää Kylätalolle.

Keskustelua valtuustossa syntyi ainoastaan kirjaston sijaintipaikasta. Poikkeuksellisen vilkkaan mielipiteenvaihdon päätteeksi kirjaston siirto hyväksyttiin äänin 12-2. Siirtoa vastustaneet Aki Virtaniemi (kok.) ja Hilkka Weijo (kok.) olisivat halunneet, että kirjasto pidettäisiin nykyisessä paikassaan ja muutettaisiin museokirjastoksi.

Museokirjastoa ideoinut Aki Virtaniemi toivoi, että kunnassa olisi kokeiltu vuoden ajan, olisiko museokirjastosta matkailulliseksi vetonaulaksi. Virtaniemi katsoi, että museokirjastoksi muuttaminen olisi hoitunut hyvin kevyillä ja edullisilla toimilla. Hän myös uskoi, että museokirjasto olisi kiinnostanut Luhangassa vierailevia turisteja.

Virtaniemen esitystä kannattanut Hilkka Weijo oli huolissaan siitä, vaarantuuko Kylätalon muu kansalaistoiminta, jos kirjasto siirretään kylätalolle. Hyväksytyn esityksen mukaisesti kirjasto sijoitetaan Kylätalon alakerran kahteen isoon huonetilaan. Valtuustossa muiden muassa kunnanjohtaja Tuomo Kärnä katsoi, että tällä hetkellä tilat ovat pääosan ajasta tyhjillään, joten kirjaston siirto ei aiheuta ongelmia.

Valtuuston puheenjohtaja Pertti Seimola (kok.) ja valtuutettu Pirjo Kosonen (kok.) muistuttivat, että kirjaston esteettömyys on paremmin toteutettavissa Kylätalolla.

Kirjaston siirto toteutettaneen, kunhan valtuuston päätös saa lainvoiman. Vanhan kirjastotalon kohtalosta päätetään myös lähiaikoina. Alustavana ajatuksena kunnassa on, että talo pyrittäisiin myymään.

Valtuusto hyväksyi vanhainkodin muuttamisen tehostetun palveluasumisen yksiköksi yksimielisesti ja ilman keskustelua. Muutos pyritään saamaan voimaan jo tulevana vuoden vaihteena.

Muutos tarkoittaa sitä, että talon asukkaat eivät enää asu kunnan laitoksessa, vaan heidän huoneensa muuttuvat vuokra-asunnoiksi. Laitoksen huoneesta tulee siis asukkaan koti.

Muutoksen taustalla on koko valtakunnassa tapahtunut kehitys: lähestulkoon kaikki maan vanhainkodit on jo muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi ja aluehallintovirasto on kehottanut myös Luhankaa tekemään muutoksen.

Merkittävimmät muutokset uudistuksessa kohdistuvat vanhusten maksamiin maksuihin. Nykyisessä laitosjärjestelmässä vanhainkodin asukkaalta peritään kokonaismaksuna 85 prosenttia asukkaan tuloista. Uudessa järjestelmässä asukas maksaa vuokraa huoneestaan sekä erillisiä maksuja hoivasta ja ruuasta. Asukas voi tarvittaessa hakea Kelalta asumistukea ja muita tukia.

Mikäli asukkaalle ei maksujen jälkeen jää riittävästi käyttövaroja, hän voi hakea kunnalta maksujen alentamista.

Luhangan vanhainkodilla on 13 huonetta, joista yksi on tarkoitus jättää lyhytaikaista hoivaa varten. Näin uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön voidaan ottaa 12 pitkäaikaisasukasta.

Valtuusto päätti niin ikään yksimielisesti ja ilman puheita, että kunnan tuloveroprosentti pidetään ensi vuonna ennallaan 18,5:ssä. Myös kiinteistöverot pidetään pääosin ennallaan, mutta rakentamattoman rakennuspaikan veroa korotetaan nykyisestä 4,00 prosentista 6,00 prosenttiin.

Luhangan kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2021 on 1,20, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,50, muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,30, yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,0, rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 ja voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Luhangan kirkonkylän kirjasto sijoitetaan Kylätalon alakerran kahteen isoon huonetilaan, joista kuvassa näkyy toinen.