Joutsan kunta on käynnistämässä Leivonmäellä nuoristoiminnan yhteistyössä muutaman muun tahon kanssa. Joutsan kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosusen mukaan toiminnan tarkempia yksityiskohtia suunnitellaan vielä, mutta jos tila- ja päivämääräratkaisut toteutuvat kunnassa tähän mennessä kaavaillusti, toiminta voitaisiin Kosusen mukaan käynnistää hyvinkin nopealla aikataululla – mahdollisesti jopa jo ennen vuoden loppua.

Alustavasti nuorisotoimintaa on suunniteltu järjestettävän Leivonmäellä kerran viikossa ja ohjaajina toimisivat Joutsan nuorisokahvilan ohjaajat. Kohderyhmäksi on kaavailtu 10–13-vuotiaita. Tilakysymyksistä ja muista yksityiskohdista on tarkoitus keskustella tarkemmin tänään, kun Kosunen tapaa Leivonmäen MLL:n ja Leivonmäen Pyryn edustajat. Nuoriakin aiotaan kuulla ennen ratkaisujen tekemistä.

– Leivonmäen nuoria ja nuorisovaltuustoa tullaan myös kuulemaan ja selvitetään heidän toiveita tähän asiaan, kertoo Kosunen.

Nuorisotoiminnan käynnistämisellä vastataan Leivonmäellä esitettyihin toiveisiin. MLL Leivonmäki anoi syyskuun lopulla Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalta nuorisotiloja Leivonmäelle. Yhdistys toivoi kunnan etsivän kylältä nuorisotilan, palkkaavan sinne täysi-ikäisen ohjaajan ja järjestävän siellä ala- ja yläkouluikäisille nuorille sekä omia että yhteisiä nuorisoiltoja.

Yhdistys oli huolissaan erityisesti varhaisteini-ikäisistä, joilla – toisin kuin isommilla nuorilla – ei ole mahdollisuutta käydä Joutsan nuorisokahvilassa. Anomuksessaan yhdistys myös tarjoutui olemaan mukana nuorisotoiminnan suunnittelemisessa ja käynnistämisessä.

Saman asian tiimoilta oltiin Kosusen mukaan Leivonmäeltä kuntaan yhteydessä jo aiemmin, ja jo tuon yhteydenoton pohjalta kunnassa selviteltiin mahdollisia tilavaihtoehtoja nuorisotoiminnan käynnistämiseksi. Toimintaa on alustavasti kaavailtu järjestettäväksi kunnan omistamissa tiloissa eli esimerkiksi jossain vuokra-asunnossa tai vaihtoehtoisesti Pyryntalolla.

Kunnasta on Kosusen mukaan myös tiedusteltu Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen ja Joutsan seurakunnan nuorisotyönohjaajan kiinnostusta mahdolliseen yhteistyöhön. Esimerkiksi 4H-yhdistyksen kanssa kyse voisi olla teemailloista, mutta suunnitelmat ovat tältäkin osin alkuvaiheessa.

Leivonmäen Pyry vastasi osaltaan Leivonmäellä virinneeseen toiveeseen nuorisotoiminnasta käynnistämällä hiljattain omana toimintanaan nuorisoillat 12–17-vuotiaille. Näitä nuorisoiltoja järjestetään Pyryntalolla yhtenä iltana viikossa.

Joutsan kunnan suunnitteleman nuorisotoiminnan kohderyhmänä ovat siis kuitenkin näillä näkymin 10–13-vuotiaat, ja vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosusen mukaan toimintaa on alustavasti suunniteltu järjestettävän tälle ikäryhmälle kerran viikossa iltapäiväaikaan.

– Ajatus oli vähän sellainen, että jos sen saisi siihen koulupäivän jälkeen iltapäivän tunteihin. Usein sanotaan, että ne ovat niitä yksinäisiä iltapäivän tunteja, sanoo Kosunen.

Tarja Kuikka

Tagged with →