Joutsan kunnanhallitus on käyttänyt otto-oikeuttaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan päätökseen, mikä koski liittymistä kirjastojen hankintarenkaaseen. Lautakunta ehti jo äänestyspäätöksen jälkeen olla sitä mieltä, että Joutsa ei tähän lähde mukaan. Kunnanhallitus oli toista mieltä, ja kunta näin ollen sitoutui yhteishankintoihin.

Päätöksellä oli kiire, koska sitoutumista oli pyydetty lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen hankintaan ei olisi kesken kauden voinut liittyä.

Keski-kirjastot ovat perustamassa koko maakunnan kattavaa hankintarengasta Jyväskylän johdolla. Joutsan kunnankirjaston kirjastoaineiston päätoimittaja on tällä hetkellä Joutsan kirjakauppa kirjojen osalta. Kirjojen osuus kunnankirjaston aineistomenoista on noin 20.000 euroa vuodessa.

Hankintarenkaaseen liittymisen eduiksi on nähty isot volyymit, mikä tarkoittaa isompia alennuksia. Jyväskylä hallinnoi hankintarengasta, joten kaupunki vastaa koko hankintamenettelystä ja sopimushallinnasta.

Jyväskylä laskuttaa osallistujilta 1 038 euroa per kilpailutus, ja tähän päälle tulee vielä noin parin sadan euron konsulttipalkkio. Sopimuskausi on 48 kuukautta, jolloin aineisto on kilpailutettava hankintalain mukaisesti.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka jätti lautakunnan päätökseen eriävän mielipiteen. Sirkan mukaan Joutsa olisi silti joutunut tekemään oman kilpailutuksensa, vaikka hankintarenkaaseen ei olisikaan liitytty. Hankintalain määräyksiä olisi pitänyt tarkastella mahdolliseen suorahankintaan ryhdyttäessä.

Kunnanhallitus päätti maanantaina, että Joutsa lähteen mukaan Keski-kirjastojen yhteishankintoihin kirjastoaineistoissa. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta oli viime viikolla sen sijaan hyvin selkeästi äänin 5-1-1 eri mieltä. Mukaan lähtemistä kannattaneen pohjaesityksen puolesta äänesti vain lautakunnan puheenjohtaja Leo Niinikoski (sd.).

Janne Airaksinen

Tagged with →