Seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi Joutsan seurakunnan edustajaksi Jyväskylän rovastikuntaneuvostoon Teuvo Jaakkolan ja hänelle varajäseneksi Liisa Temisevän. Jyväskylän rovastikuntaneuvostossa on jokaisella seurakunnalla maallikkojäsen ja hänellä varajäsen. Kirkkoneuvostot valitsevat nämä henkilöt.

Tagged with →