Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat heinä-syyskuussa myöntäneet maaseuturahoitusta maakunnan yrityksille ja hankkeille yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla. Yksi monista rahoitetuista hankkeista on paikallinen, sillä Mieskonmäen Osakaskunta on saanut 28.955 euroa Meidän järvet -hankkeeseen. Julkisen tuen osuus on 70 prosenttia.

Hankkeella toteutetaan Mieskonmäen Osakaskunnan alueella Suonteen pohjoisosassa ja Siikavedellä, pahimmin umpeen kasvaneilla vesialueilla vesistön kunnostusta poistamalla vesikasvistoa niittämällä kolmena vuonna peräkkäin. Lisäksi ruopataan kaislojen nostopaikkoja niittoalueiden läheisyyteen, mikä mahdollistaa vesikasvien kuljettamisen pois vesistöjen läheisyydestä.

Tavoitteena on saada rehevöityminen pysäytettyä, umpeenkasvaneet alueet takaisin virkistyskäyttöön ja elvytettyä kaloille sekä vesilinnuille suotuisia elinympäristöjä. Osakaskunta on tehnyt noin 15 vuotta sitten vastaavia toimenpiteitä läheisillä vesialueilla ja niillä on ollut merkittäviä pysyviä myönteisiä vaikutuksia.

Hankkeella on tarkoitus myös kiinnittää ranta-asukkaiden huomiota vesistön tilaan ja saada tiedostettua kunkin omien toimien vaikutus vesistöön. Nykyisin ranta-asutus on lisääntynyt merkittävästi ja muuttunut luonnontilaisista mökkirannoista rakennetuksi ympäristöksi ja sen vesistöjä kuormittava vaikutus on hyvä tiedostaa.

Tämä tapahtuu järjestämällä yleisötilaisuus, jonne kutsutaan asiantuntijoita kertomaan vesistön kuormituksesta ja toimista millä jokainen rantatontin omistaja voi vaikuttaa vesistön tilaan omalta osaltaan.

EU:n seitsemän vuoden rahoituskausi on päättymässä, mutta maaseutuohjelman rahoitushaku jatkuu kauden vaihtumisesta huolimatta. Maaseuturahoitusta voi hakea edelleen Keski-Suomen ely-keskuksesta ja Leader-ryhmistä, mutta rahoituspäätöksiä voi joutua odottamaan keväälle 2021, jolloin vahvistetaan käytettävissä olevat varat. Maaseuturahoitusta voi saada yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yritysten kehittämiseen ja investointeihin.

Janne Airaksinen