Luhangan niin sanotun Pien-Päijänteen alueen rantayleiskaavoitus on vihdoin loppusuoralla. Kaavan luonnos asetettiin nähtäville tällä viikolla. Mikäli prosessi etenee joutuisasti, saattaa kaava olla lainvoimainen ensi juhannuksen aikoihin.

Kaavan tähänastista taivalta ei kuitenkaan voi luonnehtia kovin joutuisaksi. Kaavaprosessi alkoi jo vuonna 2013 ja alun perin kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa maaliskuussa 2017. Kaavasta kuitenkin valitettiin ja vuonna 2018 hallinto-oikeus kumosi kaavan muun muassa puutteellisten luontoselvitysten vuoksi.

Tämän jälkeen kaavan laadinta aloitettiin uudestaan ja nyt on siis päästy luonnosvaiheeseen.

– Uusi kaava ei hirveästi poikkea vuonna 2018 kumotusta kaavasta, samoilla periaatteilla molemmat on laadittu, kertoo kaavan laatija, aluepäällikkö Timo Leskinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

Tällä kertaa kaavoituksessa on kuitenkin huomioitu muun muassa kaikki tarvittavat luontoselvitykset.

Monia kaavoja laatinut Timo Leskinen ei pidä Pien-Päijänteen kaavaa mitenkään poikkeuksellisena.

– Ehkä suurimpana erityspiirteenä Luhangassa ovat Natura-alue sekä linnusto. Suojeltavia eläimiä sen sijaan löytyy melkein jokaisessa kaavoitusprosessissa, joten ne eivät ole mitenkään poikkeuksellisia, sanoo Leskinen.

Vireillä oleva Pien-Päijänteen kaava koskee Tammiselän, Pilkanselän, Avoselän, Ahvenusselän ja Kotkatselän aluetta. Tällä hetkellä Pien-Päijänteen alueella on voimassa vuonna 1996 laadittu ja vuonna 2005 osin muutettu rantaosayleiskaava. Suurin muutos uudessa kaavassa on se, että tonttien rakennusoikeudet lisääntyvät. Uudessa kaavassa loma-asunnon rakennuspaikan rakennusoikeus on 260 neliömetriä. Nykyisessä kaavassa kokonaisrakennusoikeus on 205 neliömetriä, joten rakennusoikeuden määrä lisääntyy reilulla neljänneksellä.

Kaavassa on rantaviivaa yhteensä 168 kilometriä. Rakennettuja rantatontteja kaavassa on 434 ja rakentamattomia tontteja 223. Rakentamattomista tonteista uusia rakennuspaikkoja on 22, joten rakennuspaikkojen määrä ei olennaisesti lisäänny.

Kaavaluonnos on nähtävillä 19.11. asti. Kaavan laatija Timo Leskinen toivoo, että kuntalaiset antaisivat palautetta kaavasta jo nyt luonnosvaiheessa, jotta muutosten teko on helpompaa.

Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotus saataneen nähtäville talvella. Parhaassa tapauksessa Luhangan kunnanvaltuusto voisi hyväksyä kaavan keväällä, jolloin se tulisi lainvoimaiseksi alkukesästä.

Markku Parkkonen