Keski-Suomen sairaanhoitopiiri käynnisti syksyllä 2019 Keski-Suomen alueen uuden järjestämissuunnitelman laatimisen tukemaan sote-uudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteensovittamista. Järjestämissuunnitelma on alan ammattilaisten kokoama tiivistelmä siitä, millaisena Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut nähdään tulevina vuosina. Haasteina ovat kuntien erilaiset talous- ja henkilöstöresurssit sekä väestörakenteesta johtuvat tarpeet.

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan tämän terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman. Suunnitelman hyväksyy loppujen lopuksi sairaanhoitopiirin valtuusto.

Uusi kohta käyttöönotettava sairaala Nova sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Aster) käyttöönotto tulevat vaatimaan paljon sekä rahallisia että osaamiseen liittyviä resursseja. Potilaiden hoidossa ja asiakkaiden palvelussa tavoitteena on hyödyntää uusia sähköisiä palveluita, sähköistä asiointia ja omahoitoa sekä etähoivan ja -hoidon ratkaisuja.

Janne Airaksinen